Brettspillworkshop

arrow_back Produksjoner

Elevene skaper sitt eget brettspill - fra ide til ferdig spill.

Elevene utfordres til å gjennomføre et komplekst prosjekt i samarbeid med andre. De må tenke på design, kommunikasjon og praktiske problemstillinger. På samme tid får de forsøke seg på å formidle et tema eller en historie som er relevant for dem.

Dette sier Markus om sjeg sjøl som kunstner: "I min praksis jobber jeg først og fremst med temaer som har en viss politisk brodd. I tillegg forsøker jeg å bruke humor og kreativitet til å skape noe annerledes og interessant. Jeg arbeider ofte med kombinasjoner av skulptur, performance og video. Noen av mine prosjekter ender opp som videoer, brettspill eller turistkart.

I tillegg til kunstutdannelse har jeg studert barnevern og jeg har erfaring fra arbeid i barnehage, ungdomsklubb, ungdomsinstitusjoner og arbeid som støttekontakt for ungdom. Jeg har også jobbet i fem år ved Henie Onstad Kunstsenter hvor jeg har gitt omvisninger og workshops relatert til de forskjellige utstillingene.


Varighet

2 timer

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

nei

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

5 minutter

Nedriggingstid

5 minutter

Arena/rom

Klasserom eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

ark og blyanter

Markus Moestue vil introdusere seg selv som kunstner og brettspillskaper. Deretter vil elevene deles inn i grupper som samarbeide om å komme på en ide til et brettspill. Utøver har med brikker, terninger, kort, papp og tusj. I løpet av to timer vil hver gruppe ha en ferdig prototype av et spill som de kan spille sammen. Markus vil veilede gruppene underveis.

Arrangert av

Trøndelag fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Markus Moestue

Andre medvirkende

Gruppenavn

Markus Moestue

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Aase Kari Skaugen, tlf: +47 959 06 222, e-post: aassk@trondelagfylke.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Markus Moestue, tlf: +47 901 11 192, e-post: markusmoestue@gmail.com