Smi mens jernet er varmt

Smed for ein dag

arrow_back Produksjoner

Smi mens jernet er varmt er eit undervisnings- og opplevingsopplegg tufta på solide kunnskapar i tradisjonshandverk. Elevane får ei kort innføring i smedfaget, og jobbar parvis ved feltessene etterpå. Dei får erfaring med oppfyring, manuell innblåsing av luft, og i tillegg bruk av ulike typar verkty. I prosessen tileignar dei seg materialkunnskap om smijern. Alle elevane får smi si eiga eldrake.

 


Varighet

2 timer og 30 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Produksjonen foregår ute, og utøver rigger /rydder før/etter produksjonen.

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

16

Oppriggingstid

45 minutter

Nedriggingstid

45 minutter

Arena/rom

Annet eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Tak i tilfelle regn. Ved flere dagers besøk på samme skole, er det ønskelig å ha mulighet for å lagre utstyret fra dag til dag.

For hundre år sidan var det smie på dei fleste gardar, og alle bygder hadde smeder. Terje Granås er ein av dei som har tileigna seg kunnskap om handverket, og han vidareformidlar tradisjon og teknikkar frå dei gamle bygdesmedane. Han arbeider som smed på heiltid, og har sveinebrev i faget og over 20 års erfaring. Han har også vore smed-stipendiat i tre år ved Norsk Håndverksinstitutt.

Arrangert av

Rogaland fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Terje Granås

Andre medvirkende

Gruppenavn

Smed Terje Granås

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Elin Hetland, tlf: +47 992 68 657, e-post: elin.hetland@rogfk.no

Produsent/fagansvarlig

Elin Hetland, tlf: +47 992 68 657, e-post: elin.hetland@rogfk.no

Kontaktperson utøver

Terje Granås, tlf: +47 906 62 724, e-post: t-granaa@online.no