Seksualitet og livskvalitet - Fast program

Fast program 2. trinn (Skolebesøk)


En reise i seksualitetens kulturhistorie

Alle mennesker har en seksualitet, og den har stor innflytelse på hvordan du har det. Kjersti Helgeland byr på et engasjerende og visuelt foredrag som tar med elevene på en reise. Vi begynner med en Kahoot som introduksjon, før vi ser på hvordan språket vi bruker påvirker vår seksualitet - og vår livskvalitet. Hvilke andre faktorer er det som er med å forme vår seksualitet? Hva skjer når vi opplever at det seksuelle kartet vi får presentert av samfunnet ikke stemmer overens med vårt eget, unike seksuelle terreng? 


Nyttig informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

90

Oppriggingstid

30 minutter

Nedriggingstid

30 minutter

Arena/rom

Auditorium eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Gjennom eksempler  fra ulike kulturer og historien formidler pedagog, kursholder, samfunnsdebattant og festivalsjef Kjersti Helgeland innsikter i hvordan våre personlige holdninger og seksuelle adferd påvirkes av ulike strukturer i samfunnet vårt – eller kanskje er det omvendt..?  

Tilbudet er utviklet i samarbeid med DKS-Akershus og drøfter sammenhengen folkehelse og livsmestring spot on.

 

Kjersti Helgeland besøkte Jåttå vgs i februar 2019.Her er hva elevene (vg3) mente:

Veldig lærerikt!

Interessant, og så bra at foredragsholder var så åpen og rett på sak.

ALLE bør få med seg dette.

Dette foredraget burde vært pensum, også i ungdomsskolen.

Får oss til å refektere om hvordan samfunnet er og hvordan det burde være.

-----

Jeg synes også dette var et veldig bra og viktig foredrag. Nydelig når man setter det inn i både helse-perspektiv, kulturelt perspektiv. Foredraget fører til  refleksjon hos begge kjønn.

Utrolig flink og fri  foredragsholder

Hilde Vetrhus, Jåttå vgs

 

 

Kjersti Helgeland besøkte Valler vgs i november 2017.

Foredraget var bestilt til 3 klasser i norsk vg3 og ble meget godt mottatt av elevene. Både elever og lærere ga tilbakemelding på at dette var tematikk de lenge har etterlyst og ønsket skulle inn i skolen.

Flere elever snakket med Kjersti i etterkant for å får råd og tips til egne prosjekter knyttet til seksualitet og samfunn.

Skolen gir de beste referanser til dette prosjektet og håper det får leve et liv videre i norsk skole.

Håkon Winther
Pedagogisk leder SSØ
Valler vgs 

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Viken fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Andre medvirkende

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Jørgen Greiner, tlf: +47 481 81 909, e-post: jorgeng@viken.no

Ole Jacob Evensen, tlf: +47 977 55 480, e-post: oleev@viken.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Bjørn Kristiansen, tlf: +47 480 30 912, e-post: bjornk@viken.no

Kjersti Helgeland, tlf: +47 915 48 371, e-post: kjersti@sustainablepassions.com