Verdensarvtur Rjukan

Folk, arbeid og overbevisning i fabrikkbyen

arrow_back Produksjoner

Programmet for Verdensarvturen vil bestå av ulike komponenter avhengig av lengde på busstur og tidsressurs. Formidlingen starter på bussen, (Notodden) og etterfølges av byvandring og lunsj på Varelageret før turen avsluttes med vandring og formidling i Tungtvannskjelleren på Vemork.

Den enkelte skole vil få tilsendt sitt eget program for dagen. Les mer om de ulike delene i programmet under Nyttig informasjon. 

  • VIKTIG! Deler av programmet foregår ute, uansett vær og temperatur. Husk varme klær og godt skotøy.
  • Lunsj er inkludert i programmet. Vi oppfordrer allikevel alle til å spise god frokost eller ta med en matpakke. Med reisetid i begge ender av formidlingsopplegget blir dagen lang. 

Varighet

5 timer (1/1 dags opplegg)

Sted

Norsk Industriarbeidermuseum - Rjukan – Norsk Industriarbeidermuseum Vemork

Maks publikumsantall

50

Antall utøvere

3

DKS bestiller buss og sender dagsprogram til skolens kulturkontakt og lærere som følger elevgruppen. 

OM FORMIDLINGSOPPLEGGET

Det starter på på bussen
Historien om industriarven i Telemark er et eventyr fra virkeligheten – en fantastisk historie, så vill og overdreven at den ville vært vanskelig å tro på, hvis det ikke var for at den er rent ut er sann!

Den kulturelle skolesekken vil i samarbeid med Grenland Friteater sende med Formidlings-ingeniør Sander Schauman (eller Showmann) - komplett antrukket i kostyme fra topp til tå -  bussen til og fra Rjukan. Her vil han bidrar med både skjemt og alvor, en introduksjon til Verdensarven og industri-quiz.

Byvandring 
Rjukans historie er lokalhistorie, regional- og nasjonalhistorie, politisk, samfunn og verdenshistorie. Familien Haugland ble etablert samtidig med oppbygging og drift av fabrikkbyen Rjukan. Byvandringen tar elevene med på oppvekstskildringer, jobbsituasjonen i den nye byen, ung kjærlighet og livs-sjebner som veves tett sammen med industrien i dalen fra 1905-1991.

Lunsj på Varelageret

Rjukan Varelager hadde i sin tid Norges største omsetning av den typen varer en trenger for å bygge en by mellom fjellene. I dag har Rjukan Solarpunk Academy bygget opp cafè, et lite kunstsenter og en sosial arena for diverse kultur-aktiviteter i de historiske lokalene. Her vil elevene få servert en enkel og god lunsj.

Tungtvannskjelleren og Norsk Industriarbeidermuseum, Vemork.

Tungtvannskjelleren er mest kjent for sabotasjeaksjonen som ble gjennomført natt til 28. februar 1943, men er også en del av en større historie. Elevene vandrer opp mot museet, samtidig som de får formidlet historien om området og om dramaet rundt sabotasjeaksjonen. Det blir videre besøk i den nye utstillingen om Tungtvannskjelleren og avslutningsvis en vandring i den store maskinhallen. Opplegget utforsker menneskers handlingsrom og valgmuligheter i ulike konflikt-situasjoner og ser på konsekvensene av historiske valg i samtid og framtid.

Læringsmål:

  • Kjenne på hvor mye som stod på spill i forbindelse med Tungtvannsaksjonene.
  • Få kunnskap om sammenhengen mellom industrien på Rjukan og hendelsene som fant sted her under 2. verdenskrig.
  • Kunne vurdere verdivalg og forstå betydningen av mellom-menneskelige relasjoner, og møte utfordringer i tråd med demokratiske prinsipper.
  • Kjenne demokratiets forutsetninger og spilleregler og verdier.
  • Lære å identifisere og drøfte etiske problemstillinger, og se på konsekvensene av 1900-tallets undertrykkende ideologier.

KOMPETANSEMÅLENE

Folkehelse og livsmestring 
Dele opplevelser som gir grunnlag for å ta verdivalg og kunne vurdere betydningen av mellomenneskelige relasjoner. Kunne sette grenser og respektere andres.

Demokrati og medborgerskap
Kjenne demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler. 
Kunne møte utfordringer i tråd med demokratiske prinsipper.

FAGTEMA

Historie 
Kunne utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner    og vurdere konsekvenser av valgene de har tatt. Reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som Holocaust.

Religion og etikk 
Kunne identifisere og drøfte etiske problemstillinger.

 

Arrangert av

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Produsert av

Grenland Friteater i samarbeid med DKS Vestfold og Telemark og NIA

Utøvere

Hilde S Widvey

Sander Jordbakke

Andre medvirkende

Skuespiller: Sander Jordbakke

Konsept og regi: Tor Arne Ursin

Video: Filmmaker Andersen med Sander Jordbakke, Maria Løkken, Tor Arne Ursin og Anne-Sophie Erichsen

Webdesign: Jarle Berntsen

Produsent GF: Hans Petter Eliassen

Takk til: Guro Dale, Tormod Haugen, Prestegårdshagene,  Herøya Industripark ved Bård Stranheim og Vibeke Hofsten Abrahamsen m.fl.

Gruppenavn

Grenland Friteater, Norsk Industriarbeidermuseum, Rjukan Solarpunk Academy, Rjukan bibliotek

Idé/opplegg

Grenland friteater, DKS VTFK, NIA

Om kunstner / utøver / gruppe

Produksjonen kan bidra til:

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Anne Hermansen, tlf: +47 416 94 893, e-post: anne.hermansen@vtfk.no

Produsent/fagansvarlig

Anne Hermansen, tlf: +47 416 94 893, e-post: anne.hermansen@vtfk.no

Thorild Osdalen, tlf: +47 996 20 972, e-post: thorild.l.osdalen@vtfk.no

Kontaktperson utøver

Thorild Osdalen, tlf: +47 996 20 972, e-post: thorild.l.osdalen@vtfk.no

Hilde S Widvey, tlf: +47 907 83 786, e-post: h.widvey@nia.no