Petter Dass- nær og fjærn (besøk på museum vgs2)

Skolene bestiller selv besøk


Alle elever på vgs2 (studieforberedenede retninger) tilbys et besøk på Petter Dass-museet i Alstahaug. Du får bli med på en tidsreise hvor du blir bedre kjent med dikteren Petter Dass, en nasjonal og nordnorsk gallionsfigur, og lærer mer om arkitekturen og stedet Alstahaug i undervisningsopplegget "Petter Dass - nær og fjern".
Skolene sender bestilling direkte til museet og busstransport dekkes av DKS Nordland- se annen informasjon under. Lærerveiledning og ressurser til for- og etterarbeid fås ved påmelding.

Opplegget består av:
• Introduksjon til Petter Dass' litterære arv og kontekst.
• Omvisning i Alstahaug kirke og Petter Dass-museet, med fokus på arkitektur og stilhistorie.
• Tekstverksted med bakgrunn i elevenes forarbeid
Besøksperiode: Primært oktober 2021. Om noen ønsker tilbudet utenom dette tidsrommet tom. mars 2022 går det også fint så lenge museet har kapasitet. 
Først til mølla-prinsipp. Bestilling gjøres på e-post til Julie Henning: juhe@helmus.no. Svarfrist 30.sept 2021. 
Faktura for skyss sendes til DSK Nordland  - bruk vårt rekvisisjon/reisebestillingsskjema  Merk faktura med: METJOR-5200005


Nyttig informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

2 timer (120)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

30 minutter

Nedriggingstid

15 minutter

Arena/rom

Auditorium eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Overordnet del- prinsipper og verdier som kan kobles til produksjonen
1.2 Identitet og kulturelt mangfold (...) Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet. Kristen og humanistisk arv og tradisjon er en viktig del av landets samlede kulturarv og har spilt en sentral rolle for utvikling av vårt demokrati. Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge. Vår felles kulturarv har utviklet seg gjennom historien og skal forvaltes av nålevende og kommende generasjoner.

Årets fokus
Etter ett år med store begrensinger på hvordan vi kan leve sammen i samfunnet har det blitt tydeligere enn noen gang at fellesskapet er livsviktig for hver og en av oss på mange måter. Kunst og kultur er noe av limet som holder felleskapet sammen- det skaper identitet, tilhørighet og inspirasjon. Det gir oss muligheten til å erfare, oppleve og bli klokere sammen. Vi håper at skoleåret 2021-22 skal kunne åpne for store fellesopplevelser i DKS, for sammenblanding mellom kohorter og et forsterket fellesskap!

 

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Nordland fylkeskommune

Produsert av

Petter Dass-museet

Utøvere

Andre medvirkende

Petter Dass-museet

Idé/opplegg

Varer 10-14:00 inkludert en 30.minutters matpause

Om kunstner / utøver / gruppe

Besøksadresse Petter Dass-museet, Alstahaugveien 17, 8804 Sandnessjøen, www.petterdass.no , tlf.: 75 11 01 50 Periode: Bestilling gjøres på e-post til petter.dass@helgelandmuseum.no innen

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Mette Jordahl-Broback , tlf: +47 412 00 179, e-post: metjor@nfk.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Julie Henning, tlf: +47 450 59 970, e-post: juhe@helmus.no