Petter Dass-museet turne (vgs2)

Skolene bestiller selv besøk


 

Om «Petter Dass-Dikterpresten i Alstahaug» – Turnéversjonen høst 2020
Turnéversjonen gir en introduksjon til Petter Dass og Alstahaug. Særlig fokus er lagt på diktverket Nordlands Trompet.

Siden Korona-pandemien gjør det vanskelig for skoleklasser å reise til Petter Dass-museet denne høsten, har vi bestemt oss for å reise til skolene.

 

Selve opplegget består i en powerpoint-presentasjon

  • Presentasjon av Petter Dass, museet og tusenårsstedet Alstahaug
  • Utdrag fra Petter Dass verk; med et særlig blikk på tekst fra Nordlands Trompet
  • Samtale
  • Skriveoppgaver

Forarbeid
Elevene skal ha lest et utvalg av sider fra Nordlands Trompet, slik at de er kjente med deler av boka. Denne teksten med oppgaver blir sendt ut på forhånd.

Utøverne trenger:

  • Et auditorium/ aula med lerret, projektor og mulighet for blending.
  • Penn og papir alternativt annet digitalt verktøy til å skrive på.

Annen informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

2 timer og 0 minutter, 120

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

30 minutter

Nedriggingstid

15 minutter

Arena/rom

Auditorium eller lignende

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Besøksperiode: 10.november-10.desember 2020
Først til mølla-prinsipp. Bestilling gjøres på e-post til Irena Jovic irjo@helmus.no innen 1. oktober 2020

 

Faktura for skyss sendes til DSK Nordland  - bruk vårt rekvisisjon/reisebestillingsskjema  Merk faktura med: METJOR-5200005

 

Overordnet del- prinsipper og verdier som kan kobles til produksjonen
1.2 Identitet og kulturelt mangfold (...) Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet. Kristen og humanistisk arv og tradisjon er en viktig del av landets samlede kulturarv og har spilt en sentral rolle for utvikling av vårt demokrati. Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge. Vår felles kulturarv har utviklet seg gjennom historien og skal forvaltes av nålevende og kommende generasjoner.

 

Årets fokus
DKS Nordland ønsker å sette fokus på brobygging i årets program. Vi tror at felles kunst- og kulturopplevelser kan bygger broer mellom det kjente og ukjente, og at det kan være avgjørende for å utvikle oss som menneske og som fellesskap.  
Denne produksjonen har fokus på brobygging mellom fortid og nåtid, -for å forstå verden i dag må vi forstå verden i går. 

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Nordland fylkeskommune

Produsert av

Petter Dass-museet

Utøvere

Andre medvirkende

Petter Dass-museet

Idé/opplegg

Varer 10-14:00 inkludert en 30.minutters matpause

Om kunstner / utøver / gruppe

Besøksadresse Petter Dass-museet, Alstahaugveien 17, 8804 Sandnessjøen, www.petterdass.no , tlf.: 75 11 01 50 Periode: Bestilling gjøres på e-post til petter.dass@helgelandmuseum.no innen

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Mette Jordahl-Broback , tlf: +47 412 00 179, e-post: metjor@nfk.no

Kontaktperson utøver

Irena Jovic, tlf: +47 992 34 972, e-post: irjo@helmus.no