Petter Dass- dikterpresten på Alstahaug (vg2)

Petter Dass- museet

arrow_back Produksjoner

Petter Dass-museet er et populært reisemål for skoleklasser i alle aldre og vi disponerer ulike undervisningsopplegg tilpasset ulike aldersgrupper. Alle elever på vg2 (studieforberedende retninger) tilbys et besøk på Petter Dass-museet på Alstahaug. Hos oss blir elevene bedre kjent med dikterpresten Petter Dass, tusenårstedet Alstahaug og arkitekturen til kirke og museumsbygg. Bli med inn i vakre Alstahaug kirke, se museets utstilling og ta del i undervisningsopplegget «Hvorfor lære om vår kulturarv?».

Skolene sender bestilling direkte til museet. Busstransport dekkes av DKS Nordland.

Opplegget består av:

  • Introduksjon til Petter Dass' tekster (Nordlands Trompet og Bibelske Viise-Bog) og den barokke tidsepoken.
  • Omvisning i Alstahaug kirke med fokus på arkitektur og stilhistorie.
  • Filmvisning av «Ved Alstahoug præstegaard findes at se».
  • Fri vandring i museets utstilling og tun.

Besøksperiode: oktober 2023–mai 2024.

Førstemann til mølla-prinsipp. Bestilling gjøres på e-post til Petter Dass-museet: petter.dass@helgelandmuseum.no
Kontaktperson Ludvig Bø. 

Faktura for skyss sendes til DKS Nordland. Bruk rekvisisjon/reisebestillingsskjema. Faktura merkes: 550160-KRIUNS-5200005
 


  

 

 

 

 

  

 


Varighet

2 timer (150)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

60

Oppriggingstid

30 minutter

Nedriggingstid

15 minutter

Arena/rom

Auditorium eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Petter Dass-museet ønsker å være en arena for læring og for å vekke nysgjerrighet. Innsikt i vår felles historie og kulturarv er viktig for utvikling av elevenes samfunnsforståelse. I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med verdiene som rådet i barokken og hvordan den viser seg i dag. Vi drøfter den kristne kulturarvens sentrale rolle i vår historie, og utforsker elevenes etiske holdninger og meninger via kulturelle eksempler. Ytringsfriheten står sterkt i Norge i dag, men ser vi tilbake til Petter Dass’ tid – var dette ikke tilfellet. Nå er vi ett av verdens beste land å bo i med tanke på ytringsfrihet. Gjennom diskusjon drøfter vi hvordan maktforskjeller spiller inn på hvilke historier som får lov til å fortelles i samfunnet. Opplegget ønsker å vekke interesse for det å uttrykke seg, samt å bevisstgjøre elevene på deres egen stemme og påvirkningskraft.

 

Arrangert av

Nordland fylkeskommune

Produsert av

Petter Dass-museet

Utøvere

Andre medvirkende

Petter Dass-museet

Gruppenavn

Petter Dass-museet

Idé/opplegg

Varer 10-14:00 inkludert en 30.minutters matpause

Om kunstner / utøver / gruppe

Besøksadresse Petter Dass-museet, Alstahaugveien 17, 8804 Sandnessjøen, www.petterdass.no , tlf.: 75 11 01 50 Periode: Bestilling gjøres på e-post til petter.dass@helgelandmuseum.no innen

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Kristoffer Nohr Unstad, tlf: +47 416 50 831, e-post: kriuns@nfk.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Ludvig Bø, tlf: +47 950 74 988, e-post: lubo@helmus.no