Petter Dass- dikterpresten på Alstahaug (vg2)

Petter Dass- museet

arrow_back Produksjoner

Petter Dass-museet er et populært reisemål for skoleklasser i alle aldre og vi disponerer ulike undervisningsopplegg tilpasset ulike aldersgrupper. Alle elever på vgs2 (studieforberedende retninger) tilbys et besøk på Petter Dass-museet på Alstahaug. Hos oss blir elevene bedre kjent med dikterpresten Petter Dass, tusenårstedet Alstahaug og arkitekturen til kirke og museumsbygg. Bli med inn i vakre Alstahaug kirke, se museets utstilling og ta del i undervisningsopplegget «Hvorfor lære om vår kulturarv?»..

Skolene sender bestilling direkte til museet og busstransport dekkes av DKS Nordland.

Opplegget består av:

• Introduksjon til Petter Dass' tekster (Nordlands Trompet og Bibelske Viise-Bog) og den barokke tidsepoken.

• Omvisning i Alstahaug kirke med fokus på arkitektur og stilhistorie.

• Filmvisning av «Ved Alstahoug præstegaard findes at se».

• Fri vandring i museets utstilling og tun.

Besøksperiode: oktober 2022 - mai 2023.

Først til mølla-prinsipp. Bestilling gjøres på e-post til Petter Dass-museet: petter.dass@helgelandmuseum.no
Kontaktperson Ludvig Bø. 

Faktura for skyss sendes til DSK Nordland - bruk vårt vedlagte rekvisisjon/reisebestillingsskjema. Merk faktura med: KRIUNS-5200005-550160

 

 

 

 


 


  

 

 

 

 

  

 


Varighet

2 timer (150)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

60

Oppriggingstid

30 minutter

Nedriggingstid

15 minutter

Arena/rom

Auditorium eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Petter Dass-museet ønsker å være en arena for læring og for å vekke nysgjerrighet. Innsikt i vår felles historie og kulturarv er viktig for utvikling av elevenes samfunnsforståelse. I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med verdiene som rådet i barokken og hvordan den viser seg i dag. Vi drøfter den kristne kulturarvens sentrale rolle i vår historie, og utforsker elevenes etiske holdninger og meninger via kulturelle eksempler. Ytringsfriheten står sterkt i Norge i dag, men ser vi tilbake til Petter Dass’ tid – var dette ikke tilfellet. Nå er vi ett av verdens beste land å bo i med tanke på ytringsfrihet. Gjennom diskusjon drøfter vi hvordan maktforskjeller spiller inn på hvilke historier som får lov til å fortelles i samfunnet. Opplegget ønsker å vekke interesse for det å uttrykke seg, samt å bevisstgjøre elevene på deres egen stemme og påvirkningskraft.

Årets fokus
Etter ett år med store begrensinger på hvordan vi kan leve sammen i samfunnet har det blitt tydeligere enn noen gang at fellesskapet er livsviktig for hver og en av oss på mange måter. Kunst og kultur er noe av limet som holder felleskapet sammen- det skaper identitet, tilhørighet og inspirasjon. Det gir oss muligheten til å erfare, oppleve og bli klokere sammen. Vi håper at skoleåret 2021-22 skal kunne åpne for store fellesopplevelser i DKS, for sammenblanding mellom kohorter og et forsterket fellesskap!

 

Arrangert av

Nordland fylkeskommune

Produsert av

Petter Dass-museet

Utøvere

Andre medvirkende

Petter Dass-museet

Gruppenavn

Petter Dass-museet

Idé/opplegg

Varer 10-14:00 inkludert en 30.minutters matpause

Om kunstner / utøver / gruppe

Besøksadresse Petter Dass-museet, Alstahaugveien 17, 8804 Sandnessjøen, www.petterdass.no , tlf.: 75 11 01 50 Periode: Bestilling gjøres på e-post til petter.dass@helgelandmuseum.no innen

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Mette Jordahl-Broback , tlf: +47 412 00 179, e-post: metjor@nfk.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Ludvig Bø, tlf: +47 950 74 988, e-post: lubo@helmus.no