Besøk på Petter Dass-museet (vgs2)

Skolene bestiller selv besøk


Alle elever på vgs2 (studieforberedenede retninger) tilbys et besøk på Petter Dass-museet i Alstahaug. Du får bli med på en tidsreise hvor du blir bedre kjent med dikteren Petter Dass, en nasjonal og nordnorsk gallionsfigur, og lærer mer om arktitekturen og stedet Alstahaug i undervisningsopplegget "Petter Dass - nær og fjern".

Skolene sender bestilling direkte til museet og busstransport dekkes av DKS Nordland.Lærerveiledning og ressurser til for- og etterarbeid fås ved påmelding.

Opplegget består av:
• Introduksjon til Petter Dass' litterære arv og kontekst.
• Omvisning i Alstahaug kirke og Petter Dass-museet, med fokus på arkitektur og stilhistorie.
• Tekstverksted med bakgrunn i elevenes forarbeid

 

 


Annen informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

4 timer og 0 minutter, 180-240

Sted

Petter Dass-museet – Petter Dass-museet

Maks publikumsantall

30

Besøksperiode: 10.november-10.desember 2020
Først til mølla-prinsipp. Bestilling gjøres på e-post til Irena Jovic irjo@helmus.no innen 1. oktober 2020

 

Faktura for skyss sendes til DSK Nordland  - bruk vårt rekvisisjon/reisebestillingsskjema  Merk faktura med: METJOR-5200005

 

Overordnet del- prinsipper og verdier som kan kobles til produksjonen
1.2 Identitet og kulturelt mangfold (...) Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet. Kristen og humanistisk arv og tradisjon er en viktig del av landets samlede kulturarv og har spilt en sentral rolle for utvikling av vårt demokrati. Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge. Vår felles kulturarv har utviklet seg gjennom historien og skal forvaltes av nålevende og kommende generasjoner.

 

Årets fokus
DKS Nordland ønsker å sette fokus på brobygging i årets program. Vi tror at felles kunst- og kulturopplevelser kan bygger broer mellom det kjente og ukjente, og at det kan være avgjørende for å utvikle oss som menneske og som fellesskap.  
Denne produksjonen har fokus på brobygging mellom fortid og nåtid, -for å forstå verden i dag må vi forstå verden i går. 

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Nordland fylkeskommune

Produsert av

Petter Dass-museet

Andre medvirkende

Petter Dass-museet

Idé/opplegg

Varer 10-14:00 inkludert en 30.minutters matpause

Om kunstner / utøver / gruppe

Besøksadresse Petter Dass-museet, Alstahaugveien 17, 8804 Sandnessjøen, www.petterdass.no , tlf.: 75 11 01 50 Periode: Bestilling gjøres på e-post til petter.dass@helgelandmuseum.no innen

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Mette Jordahl-Broback , tlf: +47 412 00 179, e-post: metjor@nfk.no

Kontaktperson utøver

Irena Jovic, tlf: +47 992 34 972, e-post: irjo@helmus.no