Omvisning på Minnestedet etter 22. juli 2011, 8. trinn

arrow_back Produksjoner

"Terra Inkognita – Den hvite plassen" er tittelen på Minnested etter 22. juli 2011 som Trondheim kommune har etablert i Tordenskioldparken i Trondheim sentrum. Minnestedet åpnet i 2016 og er laget for å minnes de 77 ofrene som mistet livet i terrorangrepene mot regjeringskvartalet i Oslo og AUF sin sommerleir på Utøya den 22. juli 2011. 

I omvisningen vil kunstformidler engasjere elevene til å delta i observasjon og dialog. Målet er å få elevene til å benytte egen kunnskap, erfaringer og opplevelser av minnestedet for å reflektere og snakke sammen om stedet og terrorhendelsene.


Varighet

1 timer (60 minutter)

Sted

Trøndelag senter for samtidskunst – Trondheim senter for samtidskunst

Maks publikumsantall

30

Antall utøvere

1

Eventuelle forberedelser til besøk

Formidlingsopplegget

I omvisningen vil kunstformidler engasjere elevene til å delta i observasjon og dialog. Målet er å få elevene til å benytte egen kunnskap, erfaringer og opplevelser av minnestedet for å reflektere og snakke sammen om stedet og terrorhendelsene via spørsmål som blant annet: 

 

Hva betyr det å minnes? Hvorfor har det blitt etablert et minnested etter 22. juli i Trondheim? Hvem har vært med på å lage minnestedet? Hvordan er det utformet? 

For hvem er minnestedet laget til? 

Hvilke budskap ligger det i utformingen av plassen?

Hvordan oppfordrer minnestedet oss til å reflektere over vår samtid, fremtid, og vår egen rolle i den framtiden?

 

Formidlingsopplegget ledes av kunsthistoriker Amalie Marie Selvik som arbeider med kunstformidling ved Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK), Trondheim kommunes samarbeidspartner på formidlingsoppgaver knyttet til kunst i offentlige rom.

 

Før et besøk på Minnestedet 

Lærer og klassen bør på forhånd ha satt seg inn i terrorhendelsene som skjedde 22. juli i 2011. Elevene må få informasjon, og få pratet om hva de vet om terroren som skjedde 22. juli i 2011, og friske opp kjennskap til de faktiske hendelsene på forhånd. Hva husker de selv? Hva har de blitt fortalt? Hvordan reagerte de voksne rundt dem den dagen? Hvordan reagerte samfunnet på hendelsene? Hvordan blir det å besøke minnestedet? Skal dere i klassen jobbe mer rundt temaet 22. juli i etterkant?

 

Elevene oppfordres til å kle seg godt med tanke på å tilbringe rundt 1 time utendørs. 

 

Arrangert av

Trondheim kommune

Produsert av

Utøvere

Trøndelag senter for samtidskunst v/Amalie Marie Selvik

Andre medvirkende

Gruppenavn

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Guri Krog Dodig, tlf: +47 970 72 745, e-post: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Trøndelag senter for samtidskunst v/Amalie Marie Selvik, tlf: +47 975 18 924, e-post: formidling@samtidskunst.no