Busstransport med 9t2 utsatt

Muligheten til gratis busstransport for skoleelever gjennom AtBs ordning 9t2 er foreløpig utsatt. Dette betyr at endel DKS tilbud som krever skyss enten foreløpig blir utsatt til våren, eller tilpasset for skolebesøk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *