Å sykle til India - lytte til barn

arrow_back Produksjoner

Sommeren og høsten 2018 syklet Kjetil Utne fra Trondheim til India. Hensikten med turen var å skape oppmerksomhet om barns rettigheter og spesielt barns rett til å bli hørt. Kjetil møtte tusener av barn. Barn som flyktet fra krig. Ei jente som ble banket opp av sine foreldre fordi hun ble aktiv i en barneorganisasjon. Gutter som bodde på en jernbanestasjon. Og mange andre. I mange av landene Kjetill syklet gjennom ba han barn ta bilder av det som var viktig for dem. Turen og bildene har blitt til bildeboka "Biking to India  listening to children" som utgis i høst. De korte tekstene på engelsk er i "Facebookstil". Forslaget går ut på å lage et bildeforedrag som sammen med boka brukes i en samtale med elevene og til elevaktiviteter.


Nyttig informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

1 timer og 30 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

25

Oppriggingstid

10 minutter

Nedriggingstid

10 minutter

Arena/rom

Klasserom, Gymsal, Auditorium, Aula, Annet eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Jeg (Kjetil Utne) ble ved en tilfeldighet invitert til India i 2007 og reiste for å besøke barnerettsorganisasjonen The Concerned for Working Children (CWC) i 2009. Der fikk jeg møte barnearbeidere og andre utsatte barn som fortalte om sin hverdag. Siden har jeg besøkt landet og organisasjonen hvert år og samarbeider om forskjellige prosjekter.

For noen år siden fikk jeg høre om noen som hadde syklet fra Norge til India og jeg oppfattet det som en utfordring til å gjøre det samme. Var det i det hele tatt mulig? Jeg hadde passert 60 år, hadde gjennomført en kreftoperasjon og hadde knapt syklet på 15 år. Etter å ha tenkt og sjekket mulig reiserute, sikkerhet, økonomi og praktiske forhold ble konklusjonen at dette skulle jeg gjennomføre. Og jeg skulle bruke turen til å skape oppmerksomhet om barns rettigheter. Og dessuten samle penger til et indisk barnehjem for fattige barn.

Turen ble gjennomført, men ikke uten utfordringer. Jeg møtte og snakket med tusener av barn på skoler, i slummen og på landeveien. Mange av dem levde i en vanskelig situasjon. Jeg ba også en del av barna jeg møtte om å ta bilder slik de opplevde verden. Alt i alt har jeg nok snakket med mer enn 10000 barn i løpet av turen.

Høsten 2020 kommer boka "Biking to India - listening to children" med korte historier fra turen i "Facebookstil"  og masse bilder. Inkludert også en rekke bilder tatt av ca 30 barn i mange land.

Nå ønsker jeg å lage et "bildeforedrag" om turen og møtene med barn som kan brukes på skolene. Kjernen i prosjektet er dette bildeforedraget og samtalen med elevene om barns rettigheter, forskjellene (og likhetene) mellom barn i Norge og andre land, kulturforskjeller osv. Det vil være barna som styrer denne samtalen.

Boka (som vil finnes både som e-bok og i trykt, innbundet utgave) kan benyttes av elevene til forberedelser eller til aktiviteter i etterkant. Jeg samarbeidet under turen med Solbakken skole i Trondheim som brukte sykkelturen og India som tema i et prosjekt. De viste frem arbeidene sine for foreldrene på en temadag hvor jeg holdt foredrag for ca 400 elever og foreldre. Den litt unike historien motiverte elevene til å legge stor innsats i arbeidet.

Her er noen eksempler på hvordan prosjektet kan brukes i undervisningen i de fleste fag fra 4.årstrinn og oppover:

De fleste lærere har kunnskap, erfaring og kreativitet til å utarbeide gode undervisningsopplegg. Derfor går jeh ikke i detalj, men peker på noen muligheter i fagene Kroppsøving, Engelsk, Matematikk, Historie, Samfunnsfag, Geografi, KRLE, Mat & Helse, Kunst & Håndverk og Norsk:

 1. Norway-India-Bikeathon gikk gjennom Norge, Sverige, Latvia. Litauen, Hviterussland, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Iran, Pakistan og India. Kanskje er det elever på skolen fra et av disse landene som kan involveres.
 2. I faget Mat og helse kan elevene lage mat fra alle disse landene og lære om kultur og tradisjoner knyttet til mat og drikke.
 3. I samfunnsfag kan elevene studere og lære om hvordan barn har det i disse landene og ikke minst om barns rettigheter.
 4. I matematikkfaget kan elevene beregne distanser, gjennomsnittsfart, lengde- og breddegrader, målestokk og mer.
 5. I tegning kan man tegne kart med riktig målestokk (matematikk) eller kanskje elevene vil tegne hvordan barn har det i for eksempel Ukraina eller India og bildene kan legges ut på sosiale media, også på Norway-India-Bikeathons Facebookside.
 6. I Kunst og håndverk kan man lage ting som kan selges til inntekt for barn som har det vanskelig.
 7. I historie, geografi og naturfag kan elevene lære om de 12 landene eller ett av dem.
 8. I faget engelsk: Boka «Biking to India – listening to children» har engelsk tekst, men de fleste tekstene er korte og kombineres med bilder, og kan derfor benyttes i engelskfaget.
 9. I musikk kan temaet være folkemusikk fra forskjellige land, hvilke instrumenter man bruker, om man har skolekorps der osv
 10. Folk som bor langs ruta til India tilhører mange forskjellige religioner, ikke minst forskjellige former for kristendom, islam og hinduisme, sikkert noen som er jøder, buddhister, bahai og mye annet også. Det er et spennende tema.
 11. I kroppsøving kan man sykle, gå eller bevege seg på annen måte og «konkurrere» med Kjetil om hvem som har syklet lengst. Har klassen til sammen i løpet av året syklet like langt som Kjetil (ca 10.000 kilometer)?

Jeg tror forslaget egner seg aller best for 4. til 7. årstrinn, men det kan benyttes helt opp til videregående skole. Da vil bildeforedraget og samtalen bli  tilpasset aldersgruppen. Under turen hadde jeg foredrag for alle slags grupper: Barnehjemsbarn, skoler på mange årstrinn, ungdomsorganisasjoner osv Overalt skapte det stor entusiasme.

Om mulig vil jeg ta med meg min trehjulede el-sykkel på skolene. Den tiltrekker seg oppmerksomhet fra barn og unge (og voksne), men det forutsetter en transportløsning (type bil med henger eller varebil). Og jeg vil bruke visuelle effekter som å være kledd i en indisk kurta (lang skjorte).

Foredraget er på norsk, men boka er på engelsk.

Mitt primærområde er Trondheim og Trøndelag, men jeg er åpen også for å besøke andre fylker hvis det er praktisk mulig med hensyn til tid, transport osv.

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Trøndelag fylkeskommune

Produsert av

Kjetil Utne

Utøvere

Kjetil Utne

Andre medvirkende

Gruppenavn

Kjetil Utne

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Ketil Hustad, tlf: +47 901 98 902, e-post: kethu@trondelagfylke.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Ketil Hustad, tlf: +47 901 98 902, e-post: kethu@trondelagfylke.no

Kjetil Utne, tlf: +47 920 87 948, e-post: kjetiltrondheim@gmail.com