Gutten som ble hele Norges Olav den hellige

arrow_back Produksjoner

En fortellerstund om Olav Haraldsons liv med utgangspunkt i gutten Olav, som vokste opp i en brytningstid mellom den gamle troen og den nye, mellom vikingtida og middelalderen. Med utgangspunkt i elevenes verden, finner vi ut hvordan det var å leve da Olav var liten gutt. gjennom fortellinger og rollespill hører vi hva han opplevde på sine reiser fra han var 12 år. Og at han til slutt kom tilbake til Norge og ble konge. Men hvorfor snakker vi om Olav i dag, når han var konge for 1000 år siden?


Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Gjerne bærehjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

60

Oppriggingstid

30 minutter

Nedriggingstid

15 minutter

Arena/rom

Klasserom, Auditorium, Annet eller lignende

Antall utøvere

2

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Ønsker å komme nært elevene. matter på gulvet, benker og stoler bakerst.

I 1030 døde kong Olav Haraldsson i slaget på Stiklestad. Han ville samle Norge til ett kongerike.

Olav var vikingkonge, og i vikingtida trodde folk på de gamle gudene; Odin, Tor, Frøya… Olav trodde på en annen gud enn vikingene og ville at alle andre skal gjøre det også. Derfor laget Olav en ny lov, den het kristenretten. Det var ikke alle vikinghøvdingene som var enige med ham, de ville ikke ha Olav til konge, derfor ble det et slag…(akkurat som en krig)

Hør hele den spennende historien på din skole!

To musumspedagogene forteller om vikingtida. Hvor lenge siden det er vikingene levde? Hadde de en jobb? Hadde de bil? Hadde de dyr? Hvilke klær gikk de i? Pedagogene viser hvordan vikingene ble gravlagt i en gravhaug. Videre fortelles historien om gutten Olav Haraldsson, om da han ble født og om oppveksten. Elevene får høre at gutten Olav blir voksen og blir konge, og at han gifter seg med en svensk prinsesse. Det er mange historier om alt det magiske som skjedde etter at Olav døde,- alle miraklene; den blinde mannen som fikk tilbake synet og mange flere. Men det fins også spor av Olav i 2020....

Formidlingen veksler mellom fortellerform og rollespill. Museumspedagogene går inn i roller og «spiller situasjoner» fra Olavs liv, med hjelp av gjenstander og kostymer. Elevene får se vikingesverd, skjold, kongens hjelm, smykker, flotte vikingeklær.

Arrangert av

Trøndelag fylkeskommune

Produsert av

Stiklestad Nasjonale Kultursenter i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune

Utøvere

Andre medvirkende

Museumspedagoger fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Gruppenavn

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Ketil Hustad, tlf: +47 901 98 902, e-post: kethu@trondelagfylke.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Ida Kirkholt Helden, tlf: +47 984 72 554, e-post: ida.myhre@snk.no

Lars Børre Hallem, tlf: +47 413 19 676, e-post: lars.borre@snk.no