Trøndelag fylkeskommune publiserer sitt DKS-programmet for skoleåret 2023/24 i Portalen 1. juni, og kommunene publiserer det lokale DKS-program i Portalen 15. juni!

Fylkeskommunenes program for neste skoleår ble lansert på DKS Arena i mars. Nå legges turneene til programmet, og 1. juni publiseres det i Portalen / www.dkstrondelag.no.

Kommunene legger sitt lokale program fram til 1. juni, og 15. juni publiseres det i Portalen.

Årets program byr på høy kvalitet, stor variasjon og passer godt inn i overordnet del av skolens læreplaner. Gled dere!