Bilde av unge båtbyggere

SPOR Arena for kulturarv 13.-14. september 2022

SPOR er en årlig, nasjonal fagarena for kulturarvsfeltet i Den kulturelle skolesekken. Arrangører av SPOR er Trøndelag Fylkeskommune, Kulturtanken, Møre og Romsdal fylkeskommune og Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

SPOR ønsker å samle fagfolk innen kulturarvfeltet i DKS; ansvarlige i fylker og kommuner, museer og organisasjoner, samt det frie feltet. Her kan man se produksjoner, utveksle erfaringer, få faglig påfyll, etablere nettverk og se framover sammen.

På Stiklestad er fasilitetene på plass: flott hotell, gode konferanserom, nydelig mat og gode forbindelser med omverdenen. I tillegg ligger det midt i landet.

Årets tema erkystkultur.

Kystkultur inneholder mye. Det har en tidsdybde fra steinalderens bosettinger, via nasjonsbygging til dagens havbruk. Den viktigste transportveien har vært sjøen, og varer, historier og ideer fra fjerne land har funnet veien til den innerste fjord. Havet har brakt folk ut i verden, og verden til oss, og skapt forbindelseslinjer. Livsformen på kysten har gjort at mennesker har endret landskapet der, og kystfolket har dratt på sjøen med livet som innsats.
 
Kystkultur er også trukket fram i museumsmeldingen som ett av to viktige satsningsområder. Men hva forteller vi barn og unge om kystkultur i dag? På hvilke måter er kystkulturen relevant for dagens unge? 

Velkommen til Stiklestad, 13.-14. september!

Nyheter om SPOR finner du her: SPOR – arena for kulturarv i DKS – Kulturtanken