DKS Arena 2022 – Digitalt programslipp for skoleåret 2022/2023

15. – 16. mars ble DKS Arena, programslipp for Den kulturelle skolesekken Trøndelag, arrangert. Programmet for skoleåret 2022-23 ble presentert gjennom korte filmsnutter utøverne har laget selv.

Lenke til opptak av grunnskoleprogrammet finner du her: https://camerat.no/dks-arena-2022-grunnskole/

Lenke til opptak av programmet til videregående skole finner du her: https://camerat.no/dks-arena-2022-vgs/