Midler til film og spill i DKS - juni 2021

Norsk filminstitutt (NFI) bevilget i juni 2021 en million kroner til utvikling av formidlingsopplegg i Den kulturelle skolesekken. 36 spill- og filmprosjekter har ambisjoner om å nå ut til skoleelever i alle klassetrinn og over hele landet. 

Barn og unge er viktig for det audiovisuelle feltet, både ut fra et rekrutteringsperspektiv som fremtidens film- og spillskapere, og som konsumenter som har tilgang på innhold til alle døgnets tider. Gjennom tilskudd til pedagogisk formidlingsarbeid vil NFI bidra til at barn og unge blir godt kjent med norske fortellinger og film og spill som uttrykksform, blir reflekterte og kritiske brukere av levende bilder, og styrke mangfoldet i rekrutteringsgrunnlaget til bransjen.  

Andelen film som har vært tilbudt skolene gjennom DKS har vært lavere enn for de fleste andre av kunstuttrykkene i DKS, og formidlere og aktører fra filmbransjen har savnet utviklingsmidlene til nyskaping innenfor filmuttrykket, som fantes for noen år siden. Det er gledelig at midlene er tilbake! 

Prosjektene som fikk tilskudd i juni 2021, spenner vidt og handler om alt fra pandemi, homofili, miljø og norsk asylpolitikk til selvbevissthet, kroppsidealer og digitale medier. Innholdet skal formidles på ulike måter i form av eksempelvis verksteder hvor elevene får være med å lage egne filmer og lære om dataspill, visninger av spillefilm, kortfilm og dokumentar satt inn i tematiske sammenhenger og et performativt teater med film som sentralt innslag. 

Støtte til UpNorth Film AS 

Fra Trøndelag fikk UpNprth Film AS gledelig støtte til prosjektet “Fake News”, og var en av tre aktører som fikk det høyeste støttebeløpet, 40.000 kroner. Gjennom dette verkstedkonseptet om dokumentarfilmens journalistiske aspekter, skal ungdom får innsikt i hva som er i spill når de presenteres for dokumentarisk materiale, opp mot kildekritikk og falske nyheter. Her blir det elevmedvirkning og egenaktivitet og vi i DKS Trøndelag gleder oss stort til at dette opplegget skal prøves ut for fem elevgrupper i vårt fylke kommende skoleår! UpNorth Film sin filmportefølje er særdeles interessant, ettersom den peker langt ut over Trøndelag og i stor grad har omdreiningspunkt rundt vår tids største og viktigste problemstillinger. Med dette som nav i prosjektet har vi stor tro på prosjektet. 

Til neste søknadsfrist (som enda ikke er satt) ønsker vi oss at enda flere trønderske filmskapere og filmformidlere søker!