SPOR – fagarena for kulturarv i DKS på Stiklestad i september 2021

SPOR er en årlig, nasjonal fagarena for kulturarvsfeltet i Den kulturelle skolesekken, og går i 2021 av stabelen for tredje gang. DKS Trøndelag er vertskap, og vi gleder oss til å møte kulturarvsentusiaster på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i september. Her kan man se produksjoner, utveksle erfaringer, få faglig påfyll, etablere nettverk og se framover sammen. På Stiklestad er fasilitetene på plass: flott hotell, gode konferanserom, nydelig mat og gode forbindelser med omverdenen. I tillegg ligger det midt i landet.

I 2020 ble SPOR avviklet digitalt, men vi satser på at vi kan møtes fysisk i september i år. SPOR ønsker å samle fagfolk innen kulturarvfeltet i DKS; ansvarlige i fylker og kommuner, museer og organisasjoner, samt det frie feltet.   

Årets tema erFNs bærekraftmål. Temaet pekte seg ut i forrige års evaluering, og er svært aktuelt siden vi nå er inne i 10-året fram mot 2030 for gjennomføringen av bærekraftmålene. Arbeidsgruppa for SPOR hadde dessuten i januar et innspillsmøte med de fagansvarlige for kulturarv i DKS i fylkeskommuner og direktekommuner, og det viste seg at det er mange gode produksjoner rundt om i det ganske land som har innhold knyttet til ett eller flere av bærekraftmålene. Tilbudene på kulturarv for inneværende skoleår i Portalen, bekrefter det samme. SPOR, og kulturarvfeltet, er med andre ord helt i tråd med tidsånden. Her kan du melde deg på SPOR 2021finne årets program og diverse praktisk informasjon.

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev? Send en e-post til maribak(at)trondelagfylke.no