Kortfilmer om samisk dans


Finnes det samisk dans? Hvorfor har vi ikke hørt om det?  

Elle Sofe Sara er en freelance regissør og koreograf som jobber med scenekunst og film. Hun er opptatt av å gi status til ting som har blitt skjult og glemt. Signaturen i hennes arbeid er tradisjonell kunnskap i møte med rå energi, lekenhet og nytenkning. Hun har en spesiell interesse for å dokumentere samisk kulturarv og bevegelsestradisjoner som ligner på dans.   


Annen informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Nei

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

25

Oppriggingstid

20 minutter

Nedriggingstid

5 minutter

Arena/rom

Klasserom, Auditorium, Aula eller lignende

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Ja

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Ønsker et lokale hvor film kan vises på en bra måte, en storskjerm med full lyd.


Elevene får se tre av Elle Sofe sine kortfilmer:
 
Juoigangiehta/Joikehanda viser tre samiske joikeres fasinerende bevegelser og deres tanker om hvordan hånden beveger seg på en viss måte når en joiker.  

Giitu giitu/Takk takk tar oss med tilbake til tiden det var vanlig med bevegelser i læstadianske forsamlinger.  

Ribadit/Å trekke i belte er en tradisjon i Sápmi, vi møter eldre og unge som viser denne særegne dansen.  


Filmene er basert på intervjuer og filming av eldre som kjenner til de gamle tradisjonene. 


Hensikten med dette opplegget er å gi elever og lærere innsikt i veldig spesifikke samiske tradisjoner, som ikke lengre utøves. Og som det ikke finnes skriftlige kilder til. Filmskaperens holdning til sine egne filmer og de tradisjonene hun har dokumentert er leken og uhøytidelig. Slik skal også stemningen i økta være. Selv om den samiske kulturen og disse dansetradisjonene er ukjent for mange.

Filmskaperen forteller om sin interesse for disse tradisjonene og viser filmene. I etterkant av hver film åpnes det for spørsmål. Hun vil naturligvis også være innom andre tematikker, blant annet hvorfor han disse tradisjonene har forsvunnet. Hva kan som være årsaken?

De 3 filmene varer tilsammen 20 minutter. Resten av tiden er samtale og spørsmål. 

Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

  • Punkt 1.2 Identitet og kulturelt mangfold

  • Punkt 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i historie og samfunnsfag

  • Historiebevissthet

  • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid

  • Undring og utforskning

  • Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger

  • Identitetsutvikling og fellesskap

Psssst. Her kommer et lite tips:
Vi anbefaler at dere sjekker ut ressursbasen til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Her kan dere finne alt fra undervisningsopplegg til forskningsartikler knyttet til blant annet musikkog kunst og håndverksfaget, for hele opplæringsløpet. Best av alt, det er gratis! www.kunstkultursenteret.no  


Dere finner også informasjon om det samiske her https://www.kulturtanken.no/samisk-i-dks

 

 

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Troms og Finnmark fylkeskommune

Produsert av

Elle Sofe Sara

Utøvere

Elle Sofe Sara

Andre medvirkende

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Elle Sofe Sara er freelance regissør og koreograf som jobber med scenekunst og film. Hun produserer egne scene- og filmproduksjoner. I tillegg tilbyr hun koreografi- og regitjenester til teater, film og musikkvideo, samt skreddersydde events og foredrag. Hun har sammen med kunstnerkollega Maret Anne Sara startet DÁIDDADÁLLU, en samisk tverrfaglig kunstnerkollektiv med 18 kunstnere i Kautokeino. Elle Sofe har danseutdannelse fra London og Oslo. Hun har opparbeidet seg et stort internasjonalt nettverk og utviklet en kunstnerisk stil fra sine kilder i den samiske, tradisjonelle tenkemåten.

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Bernt-Johnny Bertheussen, tlf: +47 905 69 846, e-post: b.bertheussen@tffk.no

Kontaktperson utøver

Elle Sofe Sara, tlf: +47 481 26 817, e-post: ellesofe@gmail.com

Bernt-Johnny Bertheussen, tlf: +47 905 69 846, e-post: b.bertheussen@tffk.no