Celledeling - et skriveverksted

BESTILLINGSTILBUD (uke 37 og 39)

arrow_back Produksjoner

I 2016 holdt Hanne Ramsdal og Rebekka Nystabakk et ukeslangt skriveverksted med innsatte i Oslo fengsel med det mål å skape et «umulig møte» mellom de innsatte og nabolaget på utsiden av muren. Tekstene som ble produsert under dette verkstedet danner utgangspunktet for prosjektet Celledeling. Med basis i dette har Ramsdal og Nystabekk utviklet et mobilt utstillingskonsept og et skriveverksted for ungdom.

Gjennom øvelser, som improvisasjon, friskrift, automatskrift og samtaler inspireres elevene til å åpne blikket og se at litteratur finnes rett foran nesa på dem.
Målet er ikke at elevene sitter igjen med gode tekster, men kanskje overrasker de seg selv med en setning som de helt uventet har kommet opp med? Forhåpentligvis sitter de igjen med evne til å se at det i hverdagen deres, i det overraskende og det som kanskje er flaut og skambelagt, ligger masse materiale som kan transformeres til litteratur.

Denne produksjonen kan knyttes opp mot litteraturformidlingsprogrammet Tromsungdom leser.


Varighet

1 timer og 30 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

50

Oppriggingstid

5 minutter

Nedriggingstid

5 minutter

Arena/rom

Klasserom eller lignende

Antall utøvere

2

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Elevene får mer igjen for besøket og opplegget hvis de har googlet og lest litt om kunstprosjektet "Celledeling" fra 2016 før vi kommer.

Ønsket er at produksjonen skal bidra til et inkluderende felleskap for de som deltar og at den gjenspeiler de mangfoldige aspektene ved prosjektet Celledeling. Dette vil gi elevene tilgang til tankene hos mennesker de vanligvis ikke møter. I Oslo Fengsel er svært mange nasjonaliteter samlet på ett sted. De språklige og mentale utfordringene har i tekstene de skrev blitt til egenart, originalitet, kraft og overaskende rytmer og vendinger. Ønsket er rett og slett å øke elevens skrive- og leselyst!

Opplegget kan også brukes som utgangspunkt for felles refleksjon rundt straff og å for å utfordre fordommer. Det ut fra skolenes fasiliteter og passer svært godt for flerspråklige elever og for de med andre språklige utfordringer.

TAUSHETSPLIKT

Som en del av opplegget oppfordres elevene til å lese opp tekstene sine for hverandre to og to og for hele klassen og oss. De får faglig funderte muntlig tilbakemelding på tekstene som leses opp, sånn at de føler seg sett og tatt imot. Målet er å skape trygge rom og i starten av opplegget lages det en muntlig kontrakt med hver klasse om at det som skjer forblir i klasserommet, og at ingen snakker dårlig om hverandres tekster etterpå.

FORARBEIDE:

Hvis skolene ønsker det er det supert om elevene på forhånd får utdelt noen tekster fra boken og at de leser seg litt opp på prosjektet. Erfaringsmessig er elevene mer deltakende når de har litt kjennskap til det før vi kommer.

Arrangert av

Troms og Finnmark fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Rebekka Nystabakk

Hanne Ramsdal

Andre medvirkende

Opplegget er utviklet med støtte fra Litteraturbruket/Forfattersentrum

Gruppenavn

Ramsdal&Nystabakk

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Hanne Ramsdal er utdannet litteraturviter fra Universitetet i Oslo, og har en master i teater fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun debuterte med romanen Jeg lukket døren bak ham da han gikk" i 2006 på Gyldendal Forlag, og kom i 2019 med romanen "Jeg kaller deg Pjotr". Hun jobber også med tekst for film, teater og kunst. Hun har lang erfaring med skriveverksteder for barn og ungdom, samt skrivekurs for eldre.  Også gjennom DKS, med blant annet kræsjskriveverkstedet «Rett foran nesa på deg» gjennom Oslo DKS for videregående trinn, samt skrive- og lesestimulerende kurs for 6-7 trinn. 

Rebekka Nystabakk er utdannet skuespiller ved Akademi for Scenekunst og Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har jobbet ved blant annet Hålogaland Teater, Kilden Teater og Nationaltheatret, og driver teatergruppen REBEKKA/HUY. Hun har de siste årene spilt i flere TV- serier, arbeider også med tekstutvikling og regi, og har holdt flere skrivekurs.

Sammen har de to holdt skrivekurs i Tromsø og Oslo fengsel, og i 2016 gjorde de kunstprosjektet Celledeling i samarbeid med Munchmuseet og UKS.

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig
Produsent/fagansvarlig

Helle Ramstad, tlf: +47 975 09 477, e-post: helle.ramstad@tffk.no

Kontaktperson utøver

Hanne Ramsdal, tlf: +47 416 88 715, e-post: hanneramsdal@gmail.com