Mie olen mie - Jeg er meg (vår 2023)

FASTTILBUD

arrow_back Produksjoner

  • Hva vil det si å være kvensk eller norsk-finsk?
  • Hva er kvensk håndverk?
  • Hva kan kvensk kunst som lages i dag, være?

Sammen med to kvenske kunstnere får elevene "smake" på kvensk og norsk-finsk kultur ved å prøve ut materialer og verktøy, ved ta språket i sin munn, og ved å uttrykke seg og reflektere over egen identitet gjennom å skape kunst.

Elevene får innføring i kvensk og norsk-finsk kultur og identitet. Gjennom videoflmen fra  Vadsø museum - Ruija kvenmuseum, skal elevene få økt kunnskap om kvensk/norskfinsk historie og kultur. Når formidlingen foregår ved Vadsø Museum - Ruija kvenmuseum, benyttes utstillingen i stedet for film.  

Elevene får praktiske øvelser og tilgang til ulike typer materialer: De vil veiledes til å skape sine egne kunstverk og skal selv definere hva kvensk kunst kan være. De kan arbeide performativt, skape bilder eller skulpturer.

Workshopen avsluttes med felles kunstutstilling av elevenes kunstverk.

Formidlingen ledes av kunstnere. Kristina Junttila Valkoinen, Liv Bangsund og Siri Mari Vitalis Larsen alternerer under turneen. Lisbeth R. Dragnes formidler i tillegg ved oppsettene ved Vadsø museum - Ruija kvenmuseum.


Varighet

4 timer

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Har behov for bærehjelp. Trenger også noen som viser kunstnerne rundt og gir de nødvendige tilganger.

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

32

Oppriggingstid

30 minutter

Nedriggingstid

30 minutter

Arena/rom

Annet eller lignende

Antall utøvere

2

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Skolen. Nok plass til å kunne jobbe praktisk og også stille ut det som blir laget. Fordel med kunst- og håndverksrom. Alternativ: klasserom eller tilsvarende. Om mulig, tilgang til skolekjøkken, så kan noen elever lage finske juleterter. En kontaktperson som kjenner elevenene må være tilstede under hele opplegget. Projektor, høyttaler.

Prosjektet har to konsepter:

  • Turné med besøk ved skolene: To kunstnere.
  • Stedfast ved Vadsø museum - Ruija kvenmuseum: Museumsformidler i tillegg til kunstnere.

Den enkelte kunstner vil ta utgangspunkt i eget kunstnerskap og gi elevene mulighet til å prøve noe utifra det. 

Gjennomføring (se Prosjektbeskrivelse for utfyllende informasjon)

Velkommen.

Bli kjent med identitet som tema.

Kvensk og norskfinsk kunst i dag - performanceforedrag.
Kort kunstnerpresentasjon og om hva kvensk samtidskunst kan være i dag. Interaktive øvelser.

Om kvensk og norsk-finsk kultur: Formidling og oppgaver. 

På turneen vises en videofilm laget ved Vadsø museum - Ruija kvenmuseum . (filmprodusent Sanjey Sureshkumar).

Når formidlingen foregår ved Vadsø Museum - Ruija kvenmuseum, benyttes utstillingen.  

Tankekart og felles drodling over hva kvensk og norsk-finsk kultur og samtidskunst kan være. 

Praktiske øvelser, introduksjon av de ulike materialene som skal nyttes.

Elevene får “hovedoppgave”, og velger selv hva de vil lage. De skal lage en utstilling hvor de skaper kunstverk basert på egen identitet, og hva de tenker kan være kvensk samtidskunst. Det konseptuelle er i fokus, og i dette ligger også muligheten til å la “materialet lede deg til å skape noe”. Avhengig av hvilke kunstnere som leder opplegget vil det være mulighet til å lage noe mer performativt, som et lydverk eller performance. Dette vil bli ledet av en kunstner.

Om det er praktisk mulig vil to elever kunne lage finske juleterter, som alle elevene får smake.

Utstilling og avslutning

Elevene stiller ut det de ha laget. “Utstillingsåpning” med en liten tale og det vies litt tid  og tilbakemelding foran hvert kunstverk. Om det er lydverk eller performance, ser og hører vi på dette også. Det avsluttes med å spise finske juleterter og kort tilbakemelding på dagens opplegg.

 

Ukene blir fordelt slik mellom de ulike formidlerne:

HØST:

Uke 41: Kristina og Siri Mari

Uke 43: Liv, Siri Mari (man-tir) og Lisbeth Dragnes fra Varangermuseet

Uke 47: Kristina og Liv

 

VÅR:

Uke 5: Kristina og Siri

Uke 8: Liv og Kristina

Uke 9: Siri og Liv

Arrangert av

Troms og Finnmark fylkeskommune

Produsert av

Nordnorsk kunstnersenter i samarbeid med Kristina Junttila Valkoinen og Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Initiert og delfinansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Utøvere

Lisbeth R. Dragnes

Kristina Junttila Valkoinen

Liv Bangsund

Siri Mari Vitalis Larsen

Andre medvirkende

Vadsø museum - Ruija kvenmuseum ved Lisbeth R. Dragnes, formidler.

Filmproduksjon ved Sanjey Sureshkumar, utøvende kunstner, filmskaper og journalist.

Gruppenavn

Kristina Junttila Valkoinen, Liv Bangsund, Siri Mari Vitalis Larsen og Ruija kvenmuseum.

Idé/opplegg

Nordnorsk kunstnersenter i samarbeid med Kristina Junttila Valkoinen og Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

Om kunstner / utøver / gruppe

Kristina Junttila Valkoinen er norsk-finsk kunstner som jobber tverrkunstnerisk med performance, installasjon og scenekunst. Hun lager forestillinger og hendelser hvor ulike former for lek og medskapende aktivitet kan oppstå, i lokaler fra frisørsalonger, eldrehjem, seminarrom til mer konvensjonelle scenerom og gallerier. Hun er interessert i å finne nye måter å lage ting på, møte nye mennesker og er opptatt av det som skjer rundt henne.

 

Liv Bangsund er billedkunstner med kvenske røtter i Nordreisa. De fleste sommerferiene ble tilbrakt i Oksfjorden hvor det på 1960-tallet var et levende samfunn preget av bærekraftig jordbruk, fiske og god kunnskap om de tradisjonelle håndverkene som ble praktisert der. Andre karakteristikker på det kvenske samfunnet som hun fortsatt er en del av er vennlighet, samhold og dugnad. Hennes kunstpraksis har vært, og vil alltid være, påvirket av dette.

 

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum

Lisbeth R. Dragnes, formidler ved Vadsø museum, medvirker ved de stedfaste oppsettene i Vadsø, samt medvirker i videoen som vises under turneene

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er ansvarsmuseum for kvensk/norskfinsk historie og kultur, samtidig som museet formidler lokalhistorie for Vadsø og bygdene rundt. Museet består av flere historiske anlegg, i tillegg til hovedbygget der man finner museets basisutstilling «Kohtaaminen Jäämeren kans – Møtet med Ishavet» om kvener og norskfinner, samt museumsbutikk, kafé og museets administrasjon.

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Eirik Hagerup, tlf: +47 469 40 975, e-post: eirik.hagerup@tffk.no

Marianne Lene Linløkken, tlf: +47 481 04 371, e-post: marianne.linlokken@tffk.no

Produsent/fagansvarlig

Marianne Lene Linløkken, tlf: +47 481 04 371, e-post: marianne.linlokken@tffk.no

Eirik Hagerup, tlf: +47 469 40 975, e-post: eirik.hagerup@tffk.no

Kontaktperson utøver

Lisbeth R. Dragnes, tlf: +47 407 04 502, e-post: lisbeth.dragnes@varangermuseum.no

Kristina Junttila Valkoinen, tlf: +47 414 62 350, e-post: kristina.junttila@uit.no

Siri Mari Vitalis Larsen, tlf: +47 905 40 995, e-post: simavila92@gmail.com