Juryklasse 2023 - Elevenes valg

BESTILLINGSTILBUD

arrow_back Produksjoner

«Elevenes valg» er et undervisningsopplegg der målet er at elevene skal få økt kunnskap om å vurdere kunst, og at de skal oppleve at deres stemme og vurdering blir tatt på alvor.

Den kulturelle skolesekken ( DKS) har siden 2001 vært en demokratisk ordning som skal gi alle barn og unge i skolen like muligheter til å oppleve kunst og kultur av høy kvalitet. En viktig faktor i arbeidet er samarbeidet med skolene og at elevene blir hørt, slik at de får opplevelser som er tilpasset målgruppen.
«Elevenes valg» tar nettopp dette på alvor, og lar målgruppen selv få VÆRE MED å bestemme hvilken kunst som skal være en del av programmet i DKS skoleåret 24/25.


Varighet

4 timer (4 klokketimer)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

28

Oppriggingstid

10 minutter

Nedriggingstid

10 minutter

Arena/rom

Klasserom eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Gjennomføres i et vanlig klasserom der pultene er ryddet ut til veggen og stolene er satt i en halvsirkel.

 

DKS Troms og Finnmark etterlyste i begynnelsen av september klasser som ville være juryklasse. På bakgrunn av påmeldinger valgte vi ut 6 klasser, som skal være juryklasse på hver sin kunstart:

  • Film: 5. trinn på Vardø skole
  • Kulturarv: 8. trinn på Lavangen skole
  • Litteratur: 5. trinn på Nordskogen skole (Båtsfjord)
  • Musikk: 9./10. trinn, Produksjon for Scene, Breilia skole (Hammerfest)
  • Scenekunst: 10A på Borkenes skole
  • Visuell kunst: 2STD på Heggen VGS (Harstad)

Alle de 6 juryklassene får besøk på skolen av Rebekka Brox Liabø, som har et undervisningopplegget med elevene. Der jobber de med 3-4 ulike kunstnere/produksjoner som har søkt om å få være med i Den kulturelle skolesekken. 
FORARBEID: Klassen får noen uker i forkant tilsendt info om disse, og må gjøre seg kjent med dem ved å lese, se eventuelle opptak, etc.

Undervisningsopplegget tar utgangspunktet i elevenes eget kunnskapsnivå og blir tilpasset hver enkelt klasse. Elevene skal arbeide praktisk for å bli enda bedre kjent med produksjonene og gjøre en vurdering av hver enkelt. Til slutt skal de stemme frem den produksjonen som skal bli en del av programmet for neste skoleår. Denne produksjonen kommer med på DKS-programmet skoleåret 24/25 med stempelet "Elevenes valg".

I tillegg til å vurdere de ulike produksjonene er målet at elevene får noen verktøy som forhåpentligvis også kan gjøre kunsten lettere tilgjengelig for dem i fremtiden.

Undervisningsopplegget er tredelt, og består av en rekke praktiske øvelser der elevene igjennom dialog, lek og kreativ skriving skal utforske sine egne meninger om kunst, lære verktøy for hvordan de selv kan vurdere kunst og bruke verktøyene og egne meninger for å vurdere de innsendte produksjonene. I løpet av opplegget skapes et trygt rom for dialog og diskusjon.

Del 1 Tar utgangspunkt i hvem elevene er, deres meninger og hvordan kunstopplevelser de har hatt tidligere. Elevene skal reflektere over sin mening og øve på å dele sine tanker om hva som kan være god kunst.

Del 2. Lære om ulike sjangre innenfor kunst og hvordan verktøy vi kan bruke for å komme frem med en god vurdering.

Del 3. Analysere de ulike produksjonene og stemme fram den produksjonen som skal være med.

Sagt av lærer, etter et lignende verksted:
“… Det var et veldig bra verksted. Det var engasjerende for både elever og lærere… Hver klasse bør ha denne typen verksted nå og da. Det var inspirerende, og det ga også noen gode ideer til hvordan vi kan variere undervisningen i klassen…”

 

Arrangert av

DKS Troms og Finnmark

Produsert av

DKS Troms og Finnmark

Utøvere

Rebekka Brox Liabø

Andre medvirkende

Gruppenavn

Rebekka Brox Liabø

Idé/opplegg

Rebekka Brox Liabø/ DKS Troms og Finnmark

Om kunstner / utøver / gruppe

Rebekka Brox Liabø driver kulturnæringsbedriften Rulleramp. Rulleramp skriver egne tekster for scenen og holder skriveverksted for ulike målgrupper. Rulleramp produserer også egne forestillinger med fokus på tekst. 

Rebekka Brox Liabø er utdannet pedagog og har to år fra forfatterstudiet ved UiT. Hun har drevet Rulleramp siden 2010 og har i løpet av perioden satt opp egne forestillinger på blandt annet Hålogaland Teater, Dramatikkfestivalen 2011 og Kustforeningen 2012. Hun er en erfaren verkstedleder og har stor erfaring med å arbeide med ulike målgrupper både gjennom DKS og egne prosjekter. Hun holder også en rekke foredrag med fokus på arbeid med tekst.

Produksjonen kan bidra til:

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig
Produsent/fagansvarlig

Kristin Sundelin, tlf: +47 48 28 08 18, e-post: kristin@scenenord.no

Kontaktperson utøver

Rebekka Brox Liabø, tlf: +47 93 22 97 14, e-post: rebekka@snakkfordegsjol.no