Bare spille ball


BESTILLINGSTILBUD

I romanene Bare spille ball og Alene gjennom står den 16 år gamle hovedpersonen Fredrik foran en del tøffe valg både i livet og fotballkarrieren. Med utgangspunkt i hans liv formidler denne produksjonen viktigheten av å utvikle et språk til å forstå verden rundt oss, men også til å skape den.   

I møte med trenere, ledere, foreldre, kompiser og alle andre som mener noe om hvem vi er, hvilken verdi vi har og hvilke valg vi bør ta, er språket vårt viktigste verktøy til å stå i disse valgene.   

Formidlingen i Bare spille ball tar utgangspunkt i fotball, men er akkurat like relevant for de som ikke liker fotball.  

Dette forfatterbesøket kan inngå i Tromsungdom leser. 


Annen informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Nei

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

60

Oppriggingstid

5 minutter

Nedriggingstid

5 minutter

Arena/rom

Auditorium, Aula eller lignende

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Ja

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Et rom adskilt fra rom der andre aktiviteter foregår, elevene skal sitte på stoler, ikke på gulv.


Med utgangspunkt i romanene "Bare spille ball" og "Alene gjennom" består denne produksjonen en stor del av historiefortelling fra en middelmådig fotballkarriere og en forfatterdrøm bremset av forlagsredaktører som ikke lot seg overbevise. Publikum får være med når et ungt menneske som bygger selvfølelsen basert på andres aksept, oppdager at språket er et verktøy til å ikke bare forstå verden, men også til å skape den. Og i den prosessen oppstår en helt annen selvfølelse, verden endrer seg, uavhengig av andres blikk.

Litteraturen som inngang til språk og livsmestring er vesentlig i formidlingen og det er tematikken i bøkene "Bare spille ball" og "Alene gjennom" som er sentrale. Blant annet handler bøkene om ensomhet, ambisjoner, glede og det å tørre å stå for noe i møte med alle de som ønsker å påvirke deg.

Produksjonen kan fint knyttes til flere av de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen, spesielt folkehelse og livsmestring, men også demokrati og medborgerskap. Hvordan finner man egentlig stemmen sin som ung voksen? Målet er å bidra til en forståelse for hvordan litteratur kan være en inngang til å forstå våre egne liv.

Det er åpning for samtale/diskusjon/spørsmål fra publikum i etterkant av formidlingen. 

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Troms og Finnmark fylkeskommune

Produsert av

Michael Stilson

Andre medvirkende

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Helle Ramstad, tlf: +47 975 09 477, e-post: helle.ramstad@tffk.no

Kontaktperson utøver

Michael Stilson, tlf: +47 905 52 982, e-post: mike.c.stilson@gmail.com