Elevenes valg - vi søker skoleklasser!

Vær med å bestemme hva som skal på programmet skoleåret 2024-2025 

Elevenes stemme er viktig. Derfor søker vi engasjerte lærere med klasser, som vil bli juryklasse, og være med å bestemme hva som skal på programmet i DKS neste skoleår.
Vi trenger 6 klasser fra 5. til VG3 – én for hvert kunstuttrykk: scenekunst, musikk, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv. 

Juryklassene vil ca. i slutten av oktober få tilsendt informasjon om 3-4 ulike produksjoner som de skal vurdere. En av dem skal klassen velge ut som “Elevenes valg”, og denne blir automatisk med i neste skoleårs DKS-program.
Selve utvelgelsen gjøres på et verksted. I tidsrommet november-desember vil nemlig alle klassene få besøk på skolen av Rebekka Brox Liabø. Hun tar dem igjennom et undervisningsopplegg på ca. 4 timer, der elevene på en leken måte lærer metoder for å vurdere kunst og kultur.

Sagt av lærer til en tidligere juryklasse, etter et lignende verksted:
“… Det var et veldig bra verksted. Det var engasjerende for både elever og lærere… Hver klasse bør ha denne typen verksted nå og da. Det var inspirerende, og det ga også noen gode ideer til hvordan vi kan variere undervisningen i klassen…”

Les hva Rebekka sier om verkstedet: Elevenes valg

Påmeldingsfrist 15. september

Påmeldingsskjema: https://forms.gle/WtKSsoEm9m33K5aB6

SKRIV UT plakat/info som kan brukes for å spre ordet om juryklasse-ordninga.

Ved spørsmål ta kontakt med
Kristin Sundelin
kristin@scenenord.no / 482 80 818