Meld inn programforslag til skoleåret 24/25

Forslag til turné i DKS i Troms og Finnmark meldes inn i DKS-portalen (som driftes av Kulturtanken).
I DKS-portalen velger man hvilke fylker og/eller kommuner innmeldingen skal sendes til.

Portalen åpner 15. august, for innsendelse av forslag til påfølgende skoleår.
Innmeldingsfrist er 1. oktober kl. 23.59
MERK: også de som allerede er antatt, og har vært med på programmet, må søke/reaktivere forslaget sitt.

LES MER om vårt programarbeid og søknadsprosessen

Spørsmål og svar for utøvere og kulturinstitusjoner

Bildet øverst: Daniel Grindeland på Nordkapp. Foto: Ola Sollie