Stor megafon med animerte mennesker rundt
Noisy big megaphone. Speaker announcing news to target audience. Can be used for influenced marketing, promotion, communication concept

Ledig stilling!

Vil du være en del av vårt team som jobber med Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken?

Vi har ledig 100 % fast stilling som rådgiver/turnékoordinator.

Arbeidsoppgaver:

 • Turnékoordinering i DKS logistisk arbeid med bookinger, kontakt med utøvere, kommuner og skoler
 • Delta i utarbeidelse av program for DKS behandling av søknader, kontakt med utøvere og kulturinstitusjoner o.l
 • Koordinatoransvar for ett av seks fagteam i DKS
 • Ansvar for turnélegging og/eller koordinering knyttet til DKSS
 • Delta aktivt i utviklingsarbeid rettet mot kommuner og skoler
 • Delta på relevante møtearenaer for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken
 • Noe reisevirksomhet må påberegnes

Kvalifikasjonskrav:

 • Det er ønskelig med bachelorgrad fra relevant høyskole-/ universitetsutdanning. I særlige tilfeller kan dokumentert realkompetanse kompensere for manglende formalkompetanse
 • Aktuell kompetanse kan være merkantilt arbeid, reiseliv, kunstfaglig/pedagogisk kompetanse
 • Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner i norsk
 • Behersker digitale verktøy og programmer
 • Det vil være en fordel med pedagogisk kompetanse relevant for målgruppe, eller kjennskap til DKS og fagfornyelsen i grunnskolen, men ikke et krav

Personlige egenskaper: 

Arbeidsområdet krever i stor grad at du er strukturert og ryddig i arbeidsformen. Det forventes at du kan ta initiativ, arbeide selvstendig, og evner å bidra til konstruktivt tverrfaglig samarbeid.Da stillingen i stor grad jobber inn i team, og samtidig eksternt mot våre samarbeidspartnere, er du svært serviceinnstilt og har utpreget gode samarbeidsevner.Erfaring eller interesse fra kunst- og kulturfeltet rettet mot barn og unge er en fordel.

Det legges vekt på personlig egnethet.

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.

Søknadsfrist: 24.02.2023

Fullstendig stillingsbeskrivelse og søknadsskjema finner du på Finn.no