Istock

Søk midler til lokale DKS-prosjekter!

Den kulturelle skolesekken i Troms og Finnmark ønsker å stimulere til økt kommunal egenaktivitet, med et mål om å gi et større lokalt eierskap til Den kulturelle skolesekken.  Midlene skal gå til samarbeid mellom skole og profesjonelle kunstnere. De skal gå til tilbud som kommer i tillegg til det skolen allerede gjør i dag, og ikke erstatte tradisjonell eller eksisterende aktivitet. 

Det er kun kommuner som kan søke. Ordningen gjelder ikke 100%-kommuner.
Se kriterier og søknadsskjema:

Kriterier
Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 15. november

For spørsmål, ta kontakt med

Mona Aas Johansen
e-post: mona.aas.johansen@tffk.no
Tlf: 77 78 89 56 / 414 14 234