Søkbare midler for kommuner

Søk midler til lokale DKS-prosjekter!

Den kulturelle skolesekken i Troms og Finnmark ønsker å stimulere til økt kommunal egenaktivitet, med et mål om å gi et større lokalt eierskap til Den kulturelle skolesekken.  Midlene skal gå til samarbeid mellom skole og profesjonelle kunstnere. De skal gå til tilbud som kommer i tillegg til det skolen allerede gjør i dag, og ikke erstatte tradisjonell eller eksisterende aktivitet. 

Det er kun kommuner som kan søke. Ordningen gjelder ikke 100%-kommuner.
Se kriterier og søknadsskjema:

Kriterier
Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 1. desember

For spørsmål, ta kontakt med

Kristin Sundelin
e-post: kristin.sundelin@tffk.no
Tlf: 78 96 42 16 / 482 80 818

Foto: Lars Opstad, Kulturtanken