Vi søker skoleklasser!

Vil du at din klasse skal få være med å bestemme hva som skal på programmet i Den kulturelle skolesekken i 2022-2023? 

Vi prøver ut en ny ordning hvor vi ønsker å få elevens stemme fra grunnskolen med i programutvelgelsen i DKS. For å få dette til er vi avhengig av en engasjert lærer som har lyst til å gi sin klasse denne muligheten.

Vi vil gjerne gi elevene en mulighet til å si hva de ønsker seg på programmet i DKS, og søker klasser fra 1.-10. trinn som får være med å velge ett tilbud på hvert kunstuttrykk. Vi trenger 6 klasser – én for hvert kunstuttrykk (scenekunst, musikk, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv). Klassen kan ønske uttrykk, men det kan være at dere må ta et annet, alt etter hvor mange klasser som søker. Alle klassetrinn kan melde seg. 

Juryklassene vil i november få tilsendt materiale (videoer osv.) på 5 ulike produksjoner som de skal vurdere, ut ifra enkle kriterier. Innen 1. januar må klassen melde tilbake hvilken produksjon de liker best, og som da blir med i neste års program i Den kulturelle skolesekken i Troms og Finnmark.  

Klassen vil bli premiert for innsatsen med et gratis filmkurs i januar/februar.  

Påmeldingsfrist 22. september. 

Påmeldingsskjema: https://forms.gle/yCzZvGRhYDTpJvfA9 

Ved spørsmål ta kontakt med
Mona Aas Johansen
mob. 414 14 234
epost: mona.aas.johansen@tffk.no

Group of people stand near big calendar, watches, document. Time management, work schedule, planning