Innmelding for skoleåret 23/24

15. august åpna DKS-portalen for innsendelse og reaktivering av forslag til skoleåret 23/24.
INNMELDINGSFRIST er 1. oktober, kl. 23:59

Vi gjør oppmerksom på at det i år er gjort enkelte endringer i forslagsskjemaet, og henstiller derfor alle forslagsstillere til å lese nøye gjennom før forslaget sendes inn.

Den kulturelle skolesekken (DKS) bidrar til at alle skoleelever i Norge, uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har, møter profesjonell kunst og kultur. Meld inn ditt programforslag i DKS-portalen – og du kan bli en av dem som bidrar i verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og unge!
Representerer du en kunst- eller kulturinstitusjon kan du registrere institusjonen og sende inn forslag på vegne av denne.

Meld inn forslag: Logg inn i DKS-portalen

DKS for utøvere: 
Mer om forslagsprosessen og behandlingstid

Tips: Ofte stilte spørsmål

Problemer? Her får du hjelp!

Har du spørsmål om hvordan du sender inn forslag eller tekniske problemer? Kontakt vår brukerstøtte:

E-post: support@denkulturelleskolesekken.no
Telefon: (+47) 479 74 744