DKS-LAB

Et kollektivt løft for det visuelle kunsttilbudet til barn og unge

Vi gleder oss til dette viktige arbeidet!
Et landsdekkende utviklingsprogram skal knytte kunstnere og institusjoner nærmere hverandre og styrke den visuelle kunstformidlingen for skoleelever i DKS.

Les mer om det spennende prosjektet,

Saken ligger her: Kulturtanken nettside