Smittevernveileder


Coronaen slipper dessverre ikke taket, og vi gjør stadig tilpasninger på våre turneer. Dessverre er det også en del avlysninger. En god dialog med både skoler og utøvere er fortsatt viktig, og vi tar kontakt for å gjøre praktiske avklaringer knyttet til hver turné.
Det er også viktig at dere tar kontakt med oss om det skjer noe som kan få innvirkning på oppsatt program.

Vi har oppdatert info i og slått sammen smittevernveilederne til skolen og utøver til én felles, som finnes her:

SMITTEVERNVEILEDER


Illustrasjon: Emil Ludvigsen