Smittevernveileder


Skolene starter høsten 21 på grønt nivå og vi håper derfor å kunne gjennomføre programmet vårt tilnærmet normalt. Koranaen har ikke helt sluppet taket, så en god dialog med både skoler og utøvere er fortsatt viktig. Vi tar kontakt for å gjøre praktiske avklaringer knyttet til hver turné.
Det er også viktig at dere tar kontakt med oss om det skjer noe som kan få innvirkning på oppsatt program.

Vi har oppdatert info i og slått sammen smittevernveilederne til skolen og utøver til én felles, som finnes her:

SMITTEVERNVEILEDER


Illustrasjon: Emil Ludvigsen