DKS i skolen under pandemien

  • DKS-arrangementene er en del av opplæringen og faller inn under elevrettede tilbud. Det må derfor skilles mellom hva som gjelder kulturarrangementer generelt, og hva som gjelder DKS-arrangementer.
  • DKS følger smittevernreglene i trafikklysmodellen fra Udir. DKS Troms og Finnmark er i løpende dialog med HMS-teamet i fylket for å sikre at DKS-spesifikke detaljer forstås og etterleves korrekt.
  • I tillegg til trafikklysmodellen er det en rekke andre forbud, påbud og anbefalinger DKS tar hensyn til:
    • Påbud og anbefalinger for arrangementer utenfor skolen, f.eks. på kulturinstitusjoner følges. Men det er skolenes kohortinndelinger som gjelder også på kulturinstitusjonene, selv om institusjonen har andre regler for grupper utenom skole.
    • Ved stengning av kulturinstitusjoner avlyses DKS-arrangementene her.
    • Ved råd om eller påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser eller i taxi, dekker DKS kostnadene til munnbind.
  • Andre generelle råd, påbud og forbud fra følges.