Smittevernveiledere for skoler og utøvere

DKS Troms og Finnmark har utarbeidet smittevernveiledere for utøvere som skal reise på turné og for skolene som skal ta imot dem.

DKS Troms og Finnmark ønsker å gjennomføre så mye som mulig av høstens program, men vil måtte gjøre tilpasninger underveis. Vi håper derfor på god dialog med både skoler og utøvere, og vil ta kontakt for å gjøre praktiske avklaringer knyttet til hver turné. Det er også viktig at dere tar kontakt med oss om det skjer noe som kan få innvirkning på oppsatt program.

Per idag er skolene på det som kalles gult nivå, noe som betyr at tiltakene er ganske strenge. Dette kan endre seg i løpet av noen uker. Ved rødt nivå vil det ikke bli gjennomfør turnéer, men vi krysser fingrene for at det ikke blir situasjonen i høst! Endres nivået til grønt, vil noen krav kunne lempes på.

Vi ønsker elever og utøvere alt godt, og satser på mange fine møter dere imellom utover høsten!

Smittevernveileder SKOLE

Smittevernveileder UTØVER

Illustrasjon: Emil Ludvigsen