Bestillingstilbud 20-21

Programmet for skoleåret 2020/2021 er nå klart.

Bestillingstilbudet presenteres i pdf-kataloger. (Se lenkene under) Her kan skolene enkelt finne spennende produksjoner som kan komplettere det faste tilbudet de allerede er tildelt.

Ved å klikke på produksjonstitlene i katalogen kommer man direkte inn på programpresentasjonene på hjemmesiden.

Frist for bestilling Fredag 5. juni

Katalog VGS – utskriftsvennlig
Katalog VGS – skjerm

Katalog GS – utskriftsvennlig
Katalog GS – skjerm
Bestillingsliste GS