DKS avlyser ut skoleåret 19-20

Den kulturelle skolesekken avlyser all turnévirksomhet ut skoleåret.

Etter grundige vurderinger internt i fylkeskommunen i kombinasjon med norske helsemyndigheters anbefalinger har Troms og Finnmark fylkeskommune besluttet å avlyse alle formidlinger i fylkeskommunal regi knyttet til Den kulturelle skolesekken.

Alle berørte kommuner, skoler og utøvere vil bli kontaktet vedrørende situasjonen. Tilhører du en av de nevnte kategorier og har ytterligere spørsmål kan du kontakte oss direkte på telefon 77 77 86 57 (Kultur i Troms) eller 958 34 270 (Scene Finnmark)