Smittevern

Smittevernsveileder DKS Stavanger kommune

DKS-arrangementer er en del av elevenes opplæringstilbud, og vil i de fleste tilfeller bli gjennomført som normalt.

Unntaket er produksjoner som involverer tilreisende bosatt i kommuner på tiltaksnivå A, B eller C. Disse blir ikke gjennomført. Regjeringens oversikt over tiltaksnivåene i de ulike kommunene finnes på denne siden.

Smittevernstiltakene for DKS-arrangementer henger for øvrig sammen med skolens øvrige trafikklyssystem. For å se hvilket nivå skolene i Stavanger befinner seg på, trykker du her.

Gult nivå:

  • På gult nivå kan de fleste DKS-arrangementer gjennomføres som planlagt.
  • Under et arrangement kan en kohort sitte sammen uten spesielle avstandsrestriksjoner.
  • Ulike kohorter kan delta på samme arrangement, men det må være minst to meters avstand mellom de ulike kohortene. Skolene vurderer selv hvor mange elever som kan delta på hvert arrangement, utfra lokalene skolen har tilgjengelig. Skolen varsler DKS-koordinator om eventuelle avvik fra det planlagte oppsettet.
  • Elever skal ikke delta på DKS-arrangementer på andre skoler.
  • Kollektivtransport frarådes

Rødt nivå:

  • Ingen DKS-arrangementer gjennomføres.