FRISTAR
 


INNMELDING AV PRODUKSJONAR
På grunn av stort planleggjingsbehov opererer fylkes- og direktekommunar med ein frist for innmelding av tilbod fra kunstnere og utøvere.

NY PORTAL, FELLES FRIST
I samband med utvikling av nytt fagsystem og ny portal for DKS vil det frå 2019 bli ei felles frist (1. oktober) for innmelding av forslag til produksjonar. Innmeldinga vil skje via ny portal for Den kulturelle skulesekken. Opnast for utøvere 2. september 2019. Les meir her

STØTTEORDNINGAR
Nokre av dei nasjonale kunstformidlingsinstitusjonane disponerer søkbare midlar, og/eller tilbyr kurs og rettleiing. Ta direkte kontakt med dei her: LitteraturbruketScenekunstbruket og Nasjonalmuseet

STØTTEORDNINGANE TIL KULTURRÅDET