FRISTAR
 


INNMELDING AV PRODUKSJONAR
På grunn av stort planleggjingsbehov opererer fylkes- og direktekommunar med ein frist for innmelding av tilbod fra kunstnere og utøvere.

NY PORTAL, FELLES FRIST
I samband med utvikling av nytt fagsystem og ny portal for DKS vil det frå 2019 bli ei felles frist (1. oktober) for innmelding av forslag til produksjonar. Innmeldinga vil skje via ny portal for Den kulturelle skulesekken. Opnast for utøvere 2. september 2019. Les meir her

Her kjem du til din lokale skulesekk:
FYLKER:
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud 
Vestfold,
Telemark  
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane  
Møre og Romsdal
Trøndelag    
Nordland  
Troms
Finnmark

DIREKTEKOMMUNER:
Alta
Asker
Bergen
Bodø
Bærum
Eisdvoll
Karmøy
Lørenskog
Stavanger
Tromsø
Trondheim
Ås

Nokre av dei nasjonale kunstformidlingsinstitusjonane disponerer søkbare midlar, og/eller tilbyr kurs og rettleiing. Ta direkte kontakt med dei her: LitteraturbruketScenekunstbruket og Nasjonalmuseet

STØTTEORDNINGANE TIL KULTURRÅDET