SAFARIUM

(for tilrettelagtelever)

arrow_back Produksjoner

Safarium er en interaktiv danseforestilling som utspiller seg i et landskap av 25 håndlagde puffer i tekstil med ulik fasong, tyngde og størrelse.

Safarium beveger seg gradvis fra å være en forestilling over til å bli et verksted. Elevene inviteres med, først ved å plassere seg på nye steder i rommet, så ved å bli deltakende i å forandre rommet.  

Med sanselig og taktil utforskning av rommet får elevene oppleve både fysisk kraft og sensibilitet. Målet er å utfordre elevene til å få nye erfaringer med kroppen utover det hverdagslige. 

Forestillingen er tilrettelagt for elever med spesielle behov, og kan i stor grad tilpasses den enkelte skole. Vi anbefaler derfor dialog mellom skole og utøver i forkant for å kunne tilrettelegge opplegget best mulig.

Max antallet på 20 deltagere er inkludert både elever, lærere og assistenter.


Nyttig informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

1-2 personar (gjerne med traller) som kan bære.

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

20

Oppriggingstid

60 minutter

Nedriggingstid

60 minutter

Arena/rom

Klasserom, Gymsal, Annet eller lignende

Antall utøvere

4

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Trenger minimum 8 x 8 m ledig gulvflate. Blackbox / dansesal / gymsal er ideelt, men andre rom kan også fungere. Må være enkel tilgang.

Ida Guldbrandsen tar kontakt med skolen i god tid før besøket for å sikre at alt praktisk er på plass. Alle lærere og ansatte som blir involvert i dette DKS-besøket må i rimelig tid få tilgang til denne informasjonen og ha lest den på forhånd.

DKS er for alle elever. Kulturkontakten har ansvar for å tilrettelegge, finne egnede rom og orientere skolens elevarrangører.

Når utøverne kommer til skolen tar kulturkontakten og/eller elevarrangører imot dem.

Lykke til med besøket! 

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Rogaland fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Ida Gudbrandsen

Venke Marie Sortland

Sigrid Hirsch Kopperdal

Camilla Wexels Riser

Andre medvirkende

Gruppenavn

Landing

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Denne produksjonen har 4 utøvere på veien.

 

Landing ble opprettet i 2005 og driftes av Venke Marie Sortland og Ida Gudbrandsen. De er begge profesjonelle dansekunstnere som jobber skapende og utøvende innen samtidsdans. Landings formål er å initiere, produsere og støtte opp om steds- og målgruppespesifikke dansekunstprosjekter, spre dansekunst til nye publikumsgrupper, og sette i gang utvikling og forskning på dette feltet.

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Anne Kristin Høiland, tlf: +47 480 08 838, e-post: anne.kristin.hoiland@rogfk.no

Produsent/fagansvarlig

Anne Kristin Høiland, tlf: +47 480 08 838, e-post: anne.kristin.hoiland@rogfk.no

Kontaktperson utøver

Ida Gudbrandsen, tlf: +47 924 51 113, e-post: post@landing.no