TRANSHUMAN BODIES

vgs

arrow_back Produksjoner

Hva tenker vi på som en naturlig eller organisk kropp, og hva er da en konstruert eller avvikende kropp?

Tanken om kroppslig overskridelse har kanskje alltid vært til stede i menneskets forestillingsevne. Den fyller mytologien med fortellinger om mennesker med overnaturlige evner og med skikkelser som er delvis menneske, delvis dyr. Innen science-fiction og dataspill spekuleres det i forholdet mellom menneskekroppen og teknologi, og i litteraturen drømmes det om udødelighet og menneskelig makt i noveller som Mary Shelleys Frankenstein (1818).

Utstillingen Transhuman Bodies (arbeidstittel) vil vise internasjonal samtidskunst som utfordrer oppfatninger av menneskekroppen ut fra perspektiver som funksjonsvariasjon, queer og feminisme. Transhumanistiske idealer og fremtidens medisinske og teknologiske muligheter ligger både som en fristelse og som et varsel foran oss. Men faktum er at kropp og teknologi allerede er dypt sammenfiltret og at vi gjennom implantater, både estetiske og medisinske, befinner oss i en overskridende tilstand.

Hva tenker vi på som en naturlig eller organisk kropp, kontra konstruerte eller avvikende kropper? Dette skal utstillingen utforske gjennom kunstverk som behandler sammensmeltningen av kroppen med andre typer materialer og funksjoner.


Nyttig informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

2 timer

Sted

Stavanger Kunstmuseum – Stavanger kunstmuseum

Maks publikumsantall

30

Antall utøvere

2

Eventuelle forberedelser til besøk

For å oppnå best mulig kvalitet på programmet vil vi dele klassene i to grupper under hele museumsbesøket, én formidler/museumspedagog følger hver gruppe. Dermed er det fint om klassene er delt av lærer i forkant av besøket. Det kan bli aktuelt å bli kjent med rollebeskrivelser, eller en utvalgt tekst eller filmsnutt som setter elevene inn i et tenkt samfunn i fremtiden.

I formidlingsprogrammet deles elevene inn i to grupper. Hver av gruppene vil bli fulgt av én formidler under hele programmet. I opplegget vil elevene få en omvisning i utstillingen Transhuman Bodies og en elevmedvirkende workshop i studio nona. I utstillingen vil elevene sammen med formidler erfare ulike kunstuttrykk fra vår egen samtid som utforsker temaer om menneskekroppen.

I workshopen skal vi utforske nærmere transhumanistiske idéer i form av rollespill. Store norske leksikon definerer transhumansime som «(…) en ideologi som mener at man bør forbedre mennesket ved hjelp av et bredt spekter av teknologi» (https://snl.no/transhumanisme). I dag har vi f. eks medisiner, høreapparatet og briller som kan forlenge, forynge og forbedre våre liv. Men hva om vi tar dette lenger? Et sterkere transhumanistisk ideale er at mennesket ved hjelp av et bredt spekter teknologier kan videreutvikles til en ny og bedre art. Hvilke konsekvenser kan et slikt ideale få? I workshopen skal elevene gjennom rollespill sette seg inn i ulike roller og synspunkter. Som en fysisk brikke skal elevene stilles overfor ulike valg som må tas i et fremtidssamfunn. Vi skal nærme oss kritikken av transhumansimens idealer og undersøke hvilke konsekvenser «det nye» teknologiske mennesket kan ha.

Aktuelle spørsmål:
- Hvem i samfunnet har råd til teknologien? Vil forskjellen mellom fattig og rik bli større?
- Kan robotikk og kunstig intelligens være farlig?
- Er det riktig at mennesket har makt til å endre naturen?
- Vil slike inngrep som fører til optimalisering og kanskje evig liv føre til overbefolkning? Hvilke konsekvenser vil en slik overbefolkning gi?

 

Eventuelle forberedelser til besøk

For å oppnå best mulig kvalitet på programmet vil vi dele klassene i to grupper under hele museumsbesøket, én formidler/museumspedagog følger hver gruppe. Dermed er det fint om klassene er delt av lærer i forkant av besøket. Det kan bli aktuelt å bli kjent med rollebeskrivelser, eller en utvalgt tekst eller filmsnutt som setter elevene inn i et tenkt samfunn i fremtiden.

 

Læreplanrelevans
Denne produksjonen kan bl. a relateres til:

Overordnet del
Identitet og kulturelt mangfold
Kritisk tenkning og etisk bevissthet
Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Felles programfag i utdanningsprogrammene
Kunst, design og arkitektur
Medier og kommunikasjon
Frisør, blomst, interiør og eksponeringsdesign
Interiør og eksponeringsdesign
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Studiespesialisering
Vg2 Industri og teknolog
Vg2 Automatisering
Vg2 Datateknologi og elektronikk
Vg1 og vg2 Helse og oppvekst

Fellesfag
Samfunnsfag vg1/vg2 , kompetansemål
utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

- reflektere over utfordringar i samband med grensesetjing og drøfte ulike verdiar, normer og lover som gjeld kjønn, seksualitet og kropp.

Naturfag vg1 SF, kompetansemål
-gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Rogaland fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Elin Lillebråten

Katharina Sivertsen Ueland

Andre medvirkende

Formidlere ved Stavanger kunstmuseum

Gruppenavn

Stavanger kunstmuseum

Idé/opplegg

Stavanger Kunstmuseum

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Anne Kristin Høiland, tlf: +47 480 08 838, e-post: anne.kristin.hoiland@rogfk.no

Produsent/fagansvarlig

Anne Kristin Høiland, tlf: +47 480 08 838, e-post: anne.kristin.hoiland@rogfk.no

Kontaktperson utøver

Elin Lillebråten, tlf: +47 932 11 046, e-post: elin.lillebraaten@museumstavanger.no

Katharina Sivertsen Ueland, tlf: +47 988 07 831, e-post: katharina.ueland@museumstavanger.no