FILMHJELP YRKESFAG

arrow_back Produksjoner

Fra Idé til ferdig film på en dag!

Egen workshop rettet direkte mot yrkesfag på videregående! I denne workshopen flytter vi oss ut fra klasserommet og møter elevene der de er – på verkstedet, kjøkkenet, hos sykepleierne, i frisørsalongen osv. Elevene skal lage instruksjonsfilmer knyttet opp til sitt yrkesfag. Selv om vi her har en workshop som kretser rundt elevenes egne yrkesfag vil de selvsagt også gi dem god innsikt i historiefortelling, dramaturgi, bildekomposisjon, foto, og redigering. Workshopen er utviklet i samarbeid med Finnmark DKS hvor vi i 2018 hadde den ute på turné. Turnéen var en suksess med flotte tilbakemeldinger og 100 % gjennomføring!

 


Nyttig informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

5 timer og 30 minutter (Workshop hel skoledag)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Nei

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

15 minutter

Nedriggingstid

15 minutter

Arena/rom

Klasserom, Annet eller lignende

Antall utøvere

3

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Prosjektskildring  

Siden oppstarten av Filmhjelp.no har vi besøkt hundrevis av skoler og laget over 9000 filmer sammen med skoleelevene. Et av hovedpremissene i Filmhjelp er at elevene skal lage film med det utstyret de har tilgjengelig - Mobil, nettbrett, data osv. Vi redigere også med et gratis redigeringsprogram.

I vår nye workshop, designet for yrkesfag, vil elevene fortsatt få en fullverdig filmworkshop hvor vi tar elevene med på reisen fra idé til ferdig film, forskjellen er at elevene nå lager filmer med fokus på egen yrkeshverdag.

Hvorfor yrkesfag?

Vi i Filmhjelp mener film som uttrykksmåte passer yrkesfagene perfekt. Yrkesfagene er praktiske og visuelle. Med andre ord som skapt for film!

Vi flyttet workshopen fra det tradisjonelle auditoriet og inn på verkstedet, på kjøkkenet, i restauranten, til sykehussengen, til sikringsskapet og frisørstolen – Der elevene er.

Læreplanrelevans

Denne produksjonen kan bl. a relateres til:

Overordnet del
pkt. 1.2 Identitet og kulturelt mangfold
pkt. 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet
pkt. 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Felles programfag i Utdanningsprogrammene
Alle yrkesfaglige utdaningsprogram

 

 

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Rogaland fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Andreas Altermark

Geir Magne Pedersen

Christina Marie Hjelén Strøm

Eirhild Bruvoll Alme

Andre medvirkende

Gruppenavn

Anders Altermark

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Elin Hetland, tlf: +47 992 68 657, e-post: elin.hetland@rogfk.no

Gudrun Karina Opheim, tlf: +47 977 97 496, e-post: gudrun.karina.opheim@rogfk.no

Vibeke Rullestad, tlf: +47 481 46 343, e-post: vibeke.rullestad@rogfk.no

Produsent/fagansvarlig

Gudrun Karina Opheim, tlf: +47 977 97 496, e-post: gudrun.karina.opheim@rogfk.no

Kontaktperson utøver

Andreas Altermark, tlf: +47 905 72 877, e-post: andalt1@nfk.no