MISS TATI

arrow_back Produksjoner

Miss Tati kom til Bergen saman med mor og lillesøster i 1996,  bare ti år gammal. Oppveksten i Portugal, med angolanske røter, hadde allerede gitt henne ein solid musikalsk ballast.
Hennar unike miks av soul, hip hop og RnB har gitt Miss Tati merksemd langt utenfor Noregs grenser, men positiv omtale i t.d. i The Guardian, i-D, Nylon, Essence og Timeout London. 
Ho er kjend for å laga energiske konsertar der ho legg vekt på å involvera publikum ved å få dei til å danse. Sjølve dynamikken og oppbygginga av konserten er gjennomtenkt for å få elevane til å bevege seg og uttrykka seg med musikk og dans. 


Nyttig informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Antall bærehjelp: 1

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

200

Oppriggingstid

60 minutter

Nedriggingstid

30 minutter

Arena/rom

Gymsal, Aula eller lignende

Antall utøvere

5

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Ja

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Tekniske krav: Scene: 12-15 kvm Blending: Delvis blending El. uttak: 15 el. uttak á 230V Ampere: Inntil 16A

Læreplanrelevans
Denne produksjonen kan bl. a relateres til:

Overordnet del
Identitet og kulturelt mangfold
Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Tverrfaglig tema
Folkehelse og livsmestring

Utdanningsprogram
​​​​​​
Alle utdanningsprogram

Fellesfag vg1/vg2 samfunnsfag, kompetansemål
- gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering 
- reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Rogaland fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Tatiana Pereira

Chris Holm

Liliana Isabel Palanca Lopes Pereira

Ivar Thormodsæter

Tor Erik Eriksson

Andre medvirkende

Camilla Christensen: koordinator og produksjon

Gruppenavn

Miss Tati

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Anne Kristin Høiland, tlf: +47 480 08 838, e-post: anne.kristin.hoiland@rogfk.no

Vibeke Rullestad, tlf: +47 481 46 343, e-post: vibeke.rullestad@rogfk.no

Produsent/fagansvarlig

Kurt Lisø, tlf: +47 928 87 812, e-post: kurt.liso@rogfk.no

Kontaktperson utøver

Camilla Christensen, tlf: +47 922 05 497, e-post: camilla@standingovation.no