Om DKS

Generell informasjon: Den kulturelle skulesekken (DKS) er eit statleg kunst- og kulturprogram for grunnskule og vidaregåande skule, finansiert av spelemidlar. Alle barn og unge skal gjennom dette programmet få profesjonelle kulturopplevingar i form av framsyningar, konsertar, verkstader, utstillingar mm. Det er Rogaland fylkeskommune som har ansvaret for DKS her i fylket og som har ansvaret for at DKS kjem alle barn og unge til gode.

Les meir om Den kulturelle skulesekken: