Tilbakemelding på DKS-produksjoner

Alle som har opplevd et besøk av Den kulturelle skolesekken har nå mulighet til å gi tilbakemelding, både elever (5.-10. trinn) og lærere.

Når en turné er ferdig, får kulturkontakten automatisk sendt en e-post fra portalen. Her får du, hvis du er elev, tilgjengelig spørsmål fra undersøkelsesroboten Undre, eller et skjema med spørsmål til lærerne. Dette er nyttige verktøy til bruk i å utvikle DKS-tilbud spissa til målgruppene og skolens behov og ønsker.

Vi oppfordrer kulturkontaktene til å dele med kollegene og elevene sine og vi håper på mange tilbakemeldinger!
Her er mer utfyllende informasjon fra Kulturtanken.