Honorarsatsar - ny føring for utbetaling, hausten 2022

16.09.2022 Ny føring for utbetaling til DKS-utøvere

Honorarsatsar DKS Rogaland

Kommunenes Sentralforbund (KS) og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) har inngått ein rammeavtale om vilkår for oppdragstakarar (sjølvstendig næringsdrivande) i Den kulturelle skulesekken. 

Rogaland Fylkeskommune følgjer opp denne med nye honorarsatsar for oppdragstakarar (sjølvstendig næringsdrivande).

Rammeavtalen regulerer mellom anna:
• Dei økonomiske vilkåra for kunstnarar som oppdragstakarar
• Rammar for oppdraga
• Oppdragsgjevar og oppdragstakars plikter
• Immaterielle rettar

Dei nye honorarsatsane for oppdragstakarar
(sjølvstendig næringsdrivane) er frå 01.08.2022
kr 5342, solo kr 6410

Satsar for lønnsmottakarar er ikkje justerte og er framleis
kr 3036