"Fra pigment til mening" på Bore skule.

Kommunene kan motta og behandle forslag direkte fra skoleåret 23-24

DKS-portalen åpner den 15. august 2022 for innsendelse av forslag til produksjoner i Den kulturelle skolesekken for skoleåret 23/24. Frist for innsendelse er 1. oktober 2022.

Kommuner som ønsker å motta og behandle forslag i portalen har fra og med i år muligheten til dette For å tilrettelegge for dette i portalen ber vi om tilbakemelding om dette er noe dere ønsker,
senest 09. august 2022.
Informasjon sendes oss via denne lenken:

https://forms.office.com/r/fD6ANhquEk