Skisser til landingsside for fylker og direktekommuner

 

Vi skal forenkle arbeidshverdagen for alle DKS-planleggere

Produsenter, programmerere, turnéleggere og koordinatorer kan bruke det nye arbeidsverktøyet til å administrere DKS-tilbudet i eget DKS-område.

 
 
 

Som DKS-planlegger kan du bruke det nye verktøyet til å

 • få oversikt over alle mottatte forslag til ditt fylke

 • sortere mottatte forslag etter ulike kriterier, eller gjøre fritekstsøk

 • avgjøre hvilke forslag som skal velges, eventuelt initiere nye produksjoner

 • få oversikt over alle andre DKS-produksjoner og forslag i DKS-portalen, sortert etter ulike kriterier eller fritekstsøk

 • distribuere oversikter med et utvalg forslag til fagråd etc.

Du sparer tid gjennom

 • bedre datastøtte med enklere tilgang til flere data

 • én arbeidsflate til planlegging og budsjettering

 • lett tilgjengelige oversikter over historiske data

 • lett tilgang til kontaktinformasjon til utøverne

Du får mulighet til å

 • se om og hvor en produksjon er programmert

 • tilrettelegge produksjoner for aktuelle målgrupper i dialog med utøverne/skaperne

 • budsjettere produksjoner samlet og enkeltvis

 • planlegge fast tilbud for hendelser på skolen eller besøk på hendelser utenfor skolen

 • planlegge og tilrettelegge for skolenes direkte bestillinger som gir umiddelbar plass på en hendelse.

 • planlegge og tilrettelegge for at skolen kan melde interesse (påmelding) for en eller flere hendelser og få tildelt plass ut fra prioritet og tilgjengelighet.

 • simulere og tilpasse turnéplaner og forslag til turnérute, basert på tilgjengelig informasjon.

 • utforme og signere kontrakter med utøverne

Du kan enkelt utvikle informasjonsmateriell gjennom å

 • klargjøre informasjon som skal publiseres

 • publisere redaksjonelt og automatisert innhold til egne lokale DKS-sider


Synliggjøring av DKS

 • Systemet gir en nasjonal oversikt som synliggjør DKS-tilbudet i fylker, direktekommuner og kommuner


Skolen

DKS-portalen vil styrke kommunikasjonen med skolene. Skolene kan bruke verktøyet til å

 • lese informasjon om tilbudene fra Den kulturelle skolesekken til egen skole

 • gi tilbakemeldinger og evalueringer før, under og etter en hendelse


Kommunikasjon

 • Fylkeskommuner, kommuner og skoler får bedre mulighet for kommunikasjon, samarbeid og planlegging.


Bedre datagrunnlag

 • Samlet tilgang til data gir mulighet for automatisk genererte rapporter og statistikker.


Se skisser fra løsningen

Under finner du tidlige skisser for løsningen. Klikk på bildene for å se skissene. Endelig tekst og design er ikke påbegynt. Vi oppdaterer disse bildene så fort nye skisser er klare. Design for hele løsningen vil være klart i slutten av april.