Tre personer med gul- og sølvfargede jakker står på hendene. Elever står bak dem.
Foto. Tanja Steen

Husk innmeldingsfristen 1. oktober

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken. Forslag meldes inn i DKS-portalen.

Portalen åpner 15. august for innsendelse av forslag til påfølgende skoleår. Innmeldingsfrist er 1. oktober kl. 23.59. 


Forslagsprosessen

På bakgrunn av innkomne forslag blir det valgt ut produksjoner som skal inngå i det lokale DKS-programmet. Det er produsenter og programmerere i fylkene og/eller kommunene, i samarbeid med lokale fagutvalg, som beslutter endelig program.

Et forslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er blitt vist i DKS eller et annet sted.

Etter å ha beskrevet forslaget, vil du bli bedt om å angi hvilke skoletrinn du anser at forslaget egner seg for, samt velge ett eller flere kunst- eller kulturuttrykk forslaget hører inn under. Du kan også tagge forslaget med underkategorier og visningstyper. Dette hjelper DKS-administrasjonene med å finne frem til ditt forslag i programmeringsarbeidet. Både målgruppe, fagområder og underkategorier kan justeres dersom forslaget tas med inn i ordningen.

Dersom en eller flere administrasjoner er interessert i ditt forslag vil de ta kontakt via meldingssystemet i forslagsportalen. Du vil da få beskjed via den e-postadressen som er registrert på deg. Du vil også kunne følge med på statusen for ditt innsendte forslag ved å logge deg inn i portalen. Gå til Ofte stilte spørsmål for mer informasjon.


Behandlingstid forslag

Dersom en eller flere administrasjoner er interessert i ditt forslag vil de ta kontakt via meldingssystemet i portalen. Det er ulike prosesser for gjennomgang av forslagene hos DKS-administrasjonene. Forventet ferdigstilt behandling av forslag for skoleåret vil være i perioden januar – mars.  Da vil du også kunne se endelig status på ditt innsendte forslag på «Min side» i portalen.