Bilde fra teateret "en midtsommernatts drøm". En mann er malt med grønn maling over hele kroppen ser inn i kamera. Det hele forsterkes av grønt lys.
Foto: Øyvind Eide

Avspark 2022

Vi feirer oppstarten av et nytt skoleår!

  • For Aktivitetsskolen (AKS) uke 31 -33, mange typer tilbud rettet mot  både små og store grupper
  • For grunn- og videregående skole uke 34-39, kulturtilbud rettet mot store grupper / hele skolen

Mesteparten av programmet er klart. Enkelte endringer kan forekomme.

AKS-tilbudene er presentert på intranett / TAVLA

Skoletilbudene uke 34-39 er kulturtilbud som kommer i tillegg til programmet fra Den kulturelle skolesekken

–  Tilpasset målgruppene småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående
–  Tilrettelagt for store grupper, og tildeles hel målgruppe eller hele skolen
–  Det tildeles maks ett tilbud per målgruppe / skole
–  Mesteparten av tildelingen er gjort, det var påmelding før sommeren

Dette er de fleste av Avspark produksjonene. Med forbehold om at det kan komme endringer, og at ikke alle produksjonene er publisert ennå.

Bak lukkede dørerBloomingFilmvisning på Colosseum
Det Andre TeatretDJ og klubbDrongo
LöwMakosirPom Poko
Riti Ritmo


Foto: Øyvind Eida øverst, Antero Hein, Tanja Steen, Mikael Ôrtenheim, Simen Thornquist

Spørsmål om Avspark programmet kan rettes til:

Bodil Vikane Hindrum
bodil.hindrum@osloskolen.no  
eller 
Thea Ericsson Aarnes 
thea.aarnes@osloskolen.no