Vi forenkler arbeidshverdagen for alle DKS-planleggere

Produsenter, programmerere, turnéleggere og koordinatorer kan bruke det nye arbeidsverktøyet til å administrere DKS-tilbudet i eget DKS-område.

 
 
 

Du sparer tid gjennom

 • Bedre datastøtte, som gir enklere tilgang til flere data 

 • Én arbeidsflate for planlegging og budsjettering 

 • Lett tilgjengelig oversikt over tidligere hendelser slik at ikke samme elev får samme tilbud flere ganger 

 • Lett å hente fram kontaktinformasjon til utøvere 

Du får mulighet til å

 • tilrettelegge produksjonen for aktuell målgruppe i dialog med utøverne/skaperne 

 • budsjettere produksjoner samlet og enkeltvis  

 • planlegge for faste tilbud for hendelser på skolen, eller besøk på hendelser utenfor skolen 

 • planlegge og tilrettelegge for skolenes direktebestillinger som gir umiddelbar plass på en hendelse 

 • planlegge og tilrettelegge for at skolen kan melde interesse (påmelding) for en eller flere hendelser og få tildelt plass ut fra prioritet og tilgjengelighet 

 • tilpasse forslag til turnéplaner og turnéruter hjelp av «drag and drop»-funksjon 

 • simulere turnéplaner og forslag til turnérute, basert på tilgjengelig informasjon 

 • utforme og signere kontrakter med utøverne  

 • distribuere oversikter med et utvalg produksjoner til fagråd etc.

Du kan enkelt utvikle informasjonsmateriell gjennom å

 • klargjøre informasjon som skal publiseres

 • publisere statisk og automatisert innhold til egne lokale DKS-sider


Synliggjøring av DKS

 • Alle brukerne får oversikt over hvilke produksjoner andre benytter seg av. Systemet gir en oversikt som synliggjør DKS-tilbudet i hele landet


Skolene

 • DKS-portalen vil styrke kommunikasjonen med skolene. Les mer om disse mulighetene her


Kommunikasjon med skolene

 • Skoler og kommuner får bedre mulighet for kommunikasjon, og mulighet for samarbeid og planlegging av produksjoner og oppsetninger.


Bedre datagrunnlag

 • Samlet tilgang til data gir mulighet for automatisk genererte rapporter og statistikker.


Se skisser fra løsningen

Under finner du tidlige skisser for løsningen. Klikk på bildene for å se skissene. Endelig tekst og design er ikke påbegynt. Vi oppdaterer disse bildene så fort nye skisser er klare. Design for hele løsningen vil være klart i slutten av april.