Søkefrister i fylker og direktekommuner

1          Østfold           fredag 1. september 2017   
2          Akershus         fredag 15. september 2017 
3          Oslo   onsdag 1. november 2017    
4          Hedmark         fredag 1. september 2017   
5          Oppland          søndag 15. oktober 2017      
6          Buskerud        1. nov (grunnskole) 1. okt (vgs)       
7          Vestfold          01. februar 2018 (Unntatt konsertene, de planlegges høsten.)    
8          Telemark        søndag 1. oktober 2017        
9          Aust-Agder     onsdag 1. november 2017    
10        Vest-Agder     fredag 15. desember 2017   
11        Rogaland        onsdag 1. november 2017    
12        Hordaland       søndag 1. oktober 2017        
14        Sogn og Fjordane       Ingen frist, tar imot forslag hele året         
15        Møre og Romsdal      Ingen frist, tar imot forslag hele året         
16        Sør-Trøndelag onsdag 1. november 2017    
17        Nord-Trøndelag         Ingen frist, tar imot forslag hele året         
18        Nordland        Ingen frist, tar imot forslag hele året         
19        Troms onsdag 1. november 2017    
20        Finnmark        onsdag 1. november 2017    

Alta   torsdag 1. mars 2018
Asker   onsdag 1. november 2017    
Bergen            fredag 1. desember 2017     
Bodø   fredag 1. desember 2017     
Bærum           onsdag 1. november 2017    
Eisdvoll           Ukjent
Karmøy           mandag 15. januar 2018      
Lørenskog       01. desember 2017    
Stavanger       15. november 2017    
Tromsø           Februar 2018          
Trondheim      01. november 2017    
Ås        Ukjent

Fra DKS-nettverkssamlingen