UTFORDRER SANNHETER OM BARN OG KUNST

Kulturrådet Maria Sundby, Old man buying potatoes, 2009/2010 ©Maria Sundby / BONO 2014 Foto: ©Maria Sundby

Stenger våre begreper om barn og kunst for diskusjoner om innhold og kvalitet? En ny artikkelsamling fra Kulturrådet stiller spørsmål ved de begrepene vi bruker når vi snakker om kunst for barn og unge.

Tirsdag 29. april lanserer Kulturrådet publikasjonen Begreper om barn og kunst. Artikkelsamlingen stiller spørsmål om begreper som ofte brukes når det er snakk om barn og kunst, som blant annet publikum, deltakelse og forståelse av kunstverk.

PARADOKSER I LITTERATUREN

En av artiklene i samlingen er signert Susanne Christensen, kritiker i Klassekampen og spaltist i Vagant. Hun viser til stadig paradokser, som avstanden mellom barnelitteraturens generelle vilje til å trøste og Ungdommens kritikerpris i 2012. Ungdommene valgte selv det året å gi prisen til Stig Sæterbakkens mørke roman Gjennom natten. Ifølge Christensen er prisen et av få områder hvor unge lesende kan være en kritisk offentlighet.

OM ARTIKKELSAMLINGEN:

  • Initiativ av Kunstløftet, Kulturrådets utviklingsprosjekt for å øke anerkjennelsen for kunst for barn og unge.
  • Redigert av Sigrid Røyseng (professor ved Handelshøgskolen BI), Ida Habbestad (redaktør for Ballade) og Anette T. Pettersen (teaterkritiker).
  • Artiklene er skrevet av Susanne Christensen (kritiker i Klassekampen og spaltist i Vagant), Gunnar Danbolt (kunstprofessor ved Universitetet i Bergen), Arild Danielsen (førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskolen i Vestfold), Katrine Heggstad (høgskolelektor i drama ved Høgskolen i Bergen), Elin Høyland (teaterviter) og Per Gunnar Eeg-Tverbakk (frilanser).

LANSERINGSSEMINAR TIRSDAG 29. APRIL:

Artikkelsamlingen lanseres på et seminar hos Kulturrådet tirsdag 29. april kl. 10.00-13.00. Fire av de seks artikkelforfatterne vil være til stede, og Dorte Skot-Hansen (professor ved Københavns Universitet) vil holde foredrag. I tillegg vil Rune Hannisdal (Harmonien), Erik Ulfsby (Det Norske Teatret) og Hanne Gudrun Gulljord (Tromsø Kunstforening) være med i en paneldiskusjon om utfordringer og behovet for kunnskap om barn og kunst.

Tid: Tirsdag 29. april 10.00-13.00

Sted: Kulturrådet, Mølleparken 2, Oslo

kulturradet.no/kontakt                                                    

Program: kulturradet.no/kalender/hendelse

Her kan du lese hele artikkelsamlingen Begreper om barn og kunst

Les om Kunstløftet på kulturradet.no

FINALISTENE TIL GULLSEKKEN 2014 ER KLARE!

ANBEFALER MER SAMARBEID OM KULTUROPPLÆRING