SAMARBEIDER OM KUNST OG KULTUR FOR DE UNGE

Norsk Kulturskoleråd, Ungdommens kulturmønstring, Den kulturelle skolesekken og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen vil jobbe sammen for å gi barn og unge best mulig tilbud av kunst og kultur.

Norsk Kulturskoleråd, Ungdommens kulturmønstring, Den kulturelle skolesekken og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen vil jobbe sammen for å gi barn og unge best mulig tilbud av kunst og kultur.

Norsk Kulturskoleråd, Ungdommens kulturmønstring, Den kulturelle skolesekken og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen vil jobbe sammen for å sikre best mulig tilbud av kunst og kultur til barn og unge i Norge.

De fire partene har sammen inngått en samarbeidsavtale som forplikter partene til:

  • Å bidra til en mer helhetlig satsing på kunst og kultur for barn og unge.
  • Å etablere felles møteplasser for utvikling og koordinering av tiltak som retter seg mot de samme målgruppene.
  • Å Styrke kunnskapen om hverandres ordninger.

- Målet med samarbeidet er å sikre best mulig tilbud av kunst og kultur til barn og unge i Norge, og sikre et godt samarbeid mellom hverandres ordninger. Og vi har tro på at dette både forplikter oss på nasjonalt nivå, og kan inspirere til utvidet samarbeid mellom ordningene, regionalt og lokalt. Sier faglig leder for DKS, Vera Micaelsen.

Her kan du laste ned og les avtalen de fire partene har inngått.

NORD-TRØNDELAG JUBILERER

INK 2013 ER IGANG