RIKSKONSERTENE ØNSKER Å LETTE INFORMASJONSARBEIDET I KSYS

www.ksys.no

Rikskonsertenes nye kommunikasjonssjef, Ingeborg Katarina Vea, ønsker effektivisering av informasjonsarbeidet i KSYS.

- Det er unødvendig tungrodd når all informasjon fra Rikskonsertene må publiseres i KSYS via fylkene. Vi vil publisere informasjon om Rikskonsertenes produksjoner for neste skoleår selv, sier kommunikasjonssjef Ingeborg Katarina Vea. – Vi kommer til å ta kontakt med turneleggerne og skolekonsertprodusentene i alle fylkene for å finne ut hvordan vi kan jobbe mest mulig effektivt sammen. Fylkene har ulike rutiner, så vi må finne ut hvordan vi kan gå inn i arbeidsflyten på en smidig måte.

Styringsgruppa for KSYS syns det er veldig bra at Rikskonsertene tar tak i dette.

- Dette er noe fylkene lenge har ønsket og vi er glade for at Rikskonsertene ser verdien av å selv legge inn de sentralengasjerte produksjonene i KSYS. Når vi nå skal se på hvordan dette skal gjøres i praksis vil målet være å gå bort fra PDFene og mot en mer helhetlig informasjonsdeling for sentralengasjerte og fylkesengasjerte musikkproduksjoner. I tillegg må dette ses i sammenheng med de andre kunstuttrykkene i DKS, sier Johannes Hafnor fra styringsgruppa.

Lenke: www.ksys.no

NÅR KUNST BLIR FARLIG – RAPPORT FRA SCENEKUNSTBRUKETS DEBATT

DOMMEDAG FOR SKOLESEKKEN?