RAPPORT FRA PILOTPROSJEKTET INK2013

Fra En stein er en bit av jordkloden av Circa Teater.Foto: Solveig Nygaard

Ellen Saur fra NTNU har skrevet en rapport fra INK2013, et pilotprosjekt som ble opprettet for å øke tilgangen til kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov. Rapporten kan leses her.

Våren 2013 lyste Norsk Kulturråd ut midler gjennom Den kulturelle skolesekken til kunstnere som ville utvikle prosjekter rettet mot barn og unge med spesielle behov. Ni kunstgrupper ble tildelt støtte og plukket ut til å bli en del av pilotprosjektet INK2013. SEANSE senter for kunstproduksjon i Volda ble valgt som samarbeidspartner og fikk ansvaret for organisering og gjennomføring av prosjektet. Fra august 2013 til prosjektet ble avsluttet i desember 2014 ble ni kunstproduksjoner skapt. Veiledning og faglige samlinger i regi av SEANSE har vært en viktig del av INK2013 som har hatt utprøving og kunnskapsutvikling som sentrale elementer.

Ellen Saur har fulgt INK2013 og skrevet en rapport som presenterer de erfaringene kunstnerne i prosjektet har gjort seg. Rapporten drøfter disse erfaringene opp mot noen sentrale spørsmål knyttet til politiske, organisatoriske og kunnskapsmessige utfordringer som dukker opp når man skal gjøre kunst mer tilgjengelig for barn og unge med spesielle behov.

Les rapporten her (pdf)

Forskningen i prosjektet er først og fremst gjort som en form for følgeforskning med et aksjonsforskningspreg. Teoretisk har det vært et særlig fokus på sammenhengen mellom de betingelsene som kunst for barn og unge med spesielle behov har i samfunnet, og hvordan dette former den praksisen som utøves.  

 

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN LEGGES OM

KUNST- OG KULTUR I OPPLÆRING PÅ AGENDAEN I BODØ